Prof. Dr. İhsan Karaman’la TAÇG Üzerine

İSAR Tıp ve Ahlak çalışma grubu niçin ve hangi amaçlarla kuruldu?

Tıp biliminin en önemli amacı insan sağlığını korumak ve hastalıklara çare bulmaktır. Bu amaç doğrultusunda tıp, sürekli olarak kendini yenilemektedir. Nihai uygulama alanı insan olan bir disiplindeki gelişmelerin önü kesilemeyeceği gibi, bu konudaki çalışmalar tamamen kontrol dışı da bırakılamaz. Hukuk normları, inanç sistemleri, evrensel ahlak kuralları, toplum menfaati gibi denetleyici kurum ve değerler çerçevesinde, tıbbi uygulama ve gelişmeler konusunda değerlendirmeler yapılmalı ve sonuçlar hem tıp otoriteleri hem kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

İşte bu noktadan hareketle kurulan İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, başta tıp ve ilahiyat uzmanları olmak üzere farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla, ülkemizde tıp ve tıbbi etik konularında bir duyarlılık oluşturmayı, tıbbi gelişme ve uygulamaları tıp etiği ve İslami değerler ışığında irdelemeyi hedefleyen bir çalışma grubudur. Son yıllarda tıp alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler, geleneksel tıbbi-ahlaki kabullerin baş edemeyeceği kadar derin sorunlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle insan bedenine ileri düzeyde müdahalenin tıbben/bilimsel olarak mümkün hale gelmesiyle birlikte tıp etiği tartışmaları bütün dünyada dini, felsefi, ahlaki açılardan incelenmeye başlamış ve yeni durumlara paralel etik yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmıştır.

Grubumuzun bu çerçeve ve amaçlar doğrultusunda yaptığı ve yapacağı çalışmalar şöyle özetlenebilir:
• Yukarıda yazılı temel amaç çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak
• Tıp otoriteleri ve kurumlarını, sağlık alanındaki sivil ve resmi kuruluşları sonuçlar hakkında bilgilendirmek ve işbirliği talep etmek
• Elde edilen sonuçları kamuoyu ve ilgililerle seminer, konferans ve sempozyum düzenleyerek paylaşmak
• Çalışmaları raporlamak ve bülten, kitap, cd vs. şeklinde yayınlamak
• Kamuoyunu elde edilen sonuçlar doğrultusunda yönlendirecek aktivitelerde bulunmak. Ödüller vermek, duyurularda, açıklamalarda bulunarak gündemi varılan sonuçlar doğrultusunda yönlendirmek

Grubun yakın dönemde gerçekleştireceği proje ve faaliyetlerle alakalı neler söyleyebilirsiniz?

Birincisi 5 Haziran 2010 da yapılan ve çok verimli geçen, “İslam Alimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri” başlıklı atölye çalışmasının devamı niteliğindeki uluslararası katılımlı bir sempozyum, önümüzdeki çalışma dönemimizin planları arasındadır. Bu toplantıda, ülkemiz ve dünya pratiğinden hareketle, konunun yetkin uzmanlarının görüşleri doğrultusunda bir sonuç ve tavsiyeler metni oluşturulacaktır. Daha sonra bu toplantıda sunulan tebliğler, sonra da bunların makaleleşmiş halleri yayınlanacaktır.

Ayrıca, ülkemizde çok önemli fakat ihmal edilmiş bir mesele olarak gördüğümüz “sağlıkta israf” konusunda, önümüzdeki yaz başında çokdisiplinli bir sempozyum yapacak ve israfın önlenmesine yönelik tedbirler ve öneriler paketini kamuoyuyla paylaşacağız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*