Büyük Bir Muhaddisten icazet almak

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 0

Değerlendiren;Maşuk Yamaç Bismillah… Sünnetin Kur’an’dan sonra ilk başvurulacak merci olması ve Kur’an’ın doğru an­laşılıp pratiğe geçirilmesi açısından İslamî ilimler arasında hadis ilimlerinin ne kadar önem­li […]

V.genc akademisyenler buluşması

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 0

İlki 2007 yılında merhum Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in iştiraki ve genç akademisyenlere tavsiye­leri ile başlayan ve mütevazi adımlarla yola devam eden Genç Akademisyenler Buluşması sem­pozyumlarının […]

Dr. Mahmud el-Mısrî: Her Şeyde İhsan

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 0

Değerlendiren;Ömer Kelhüseyin Halep Külliyetü’ş-Şeria öğretim üyesi ve el-Mektebü’l-Vakfiyye Müdürü Dr. Mahmud el-Mısrî ile aynı fakültenin kurucusu ve öğretim üyesi Dr. Bilâl Sa­fiyyüddin “İhsan” konusunu farklı […]

Tahkik Atölyesi

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 0

Değerlendiren;Yasin Apaydın İSAR, Temmuz ayında Suudi Arabis­tan Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi’nden Dr. Muvaffak Abdülkadir Hoca’yı ağırladı. 1951 Basra doğumlu olan Muvaffak Hoca, lisans eğitimini Bağdat’ta Külliyetü’ş-Şeria’da tamam­ladıktan […]

Kartallar Ülkesi Arnavutluk

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 0

Yazan;Abdurrahim Önder Yağmurlu bir İstanbul sabahı başlıyor yolcu­luğumuz, ilk durak Arnavutluk. 1,5 saatlik bir yolculuk sonrası oradayız. Hava gayet açık ve güneşli. Meğer bizim İstanbul’daki […]

Gana Gana Geçirdiğimiz Bir Ramazan

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 0

Yazan;Yusuf Kıvanç İSAR’dan bölge insanına hizmet için Afrika’nın çeşitli ülkelerine giden üç ekip, gidecekleri yerlere Fas’tan aktarma yaparak ulaştı. Böyle­likle Fas’ı beraber dolaşma fırsatımız oldu. […]

Uganda Seyahatnamesi

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 0

Yazan;Ali Efe Uganda, büyük bir kısmı Kuzey Yarım Küre’de; geriye kalan kısmı da Güney Yarım Küre’de yer alan, kuzeyde Sudan’a, güneyde Rwanda ve Tanzanya’ya, doğuda […]

Burkina Faso

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 0

Yazan;Ahmet Faruk Çelik Ramazan ayını bir Afrika ülkesinde geçirmek, oradaki Müslüman kardeşlerimizle aynı iftar sofrasını paylaşıp ortak bayram sevincini ya­şamak için yola çıkıyoruz ve İstanbul […]

Tanzanya

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 0

Yazan;Yekta Hatiboğlu Tanzanya Hint Okyanusu’na kıyısı olan bir Orta Afrika ülkesi. Afrika’nın en hızlı gelişen ülkele­rinden birisi ayrıca. Zengin ve fakir nüfus ara­sındaki gelir dağılımı […]

Mali

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 0

Yazan;Şahin Hancanov Batı Afrika’da yaklaşık 15 milyon nüfuslu, yü­zölçümü Türkiye’den büyük, halkın yüzde 98’inin Müslüman olduğu bir ülke. Resmi dili Fransızca olan Mali’de yaygın olarak […]

Afganîler Tekkesi

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 1

Yazan:Ömer Koçyiğit Üsküdar’ın dokusuna damgasını vuran mekânlar dile gelse, neler anlatırdı kim bilir? Nice vakala­ra, kişilere, günlere şahit olan eserler, aslında çok şey anlatıyor bu […]

Görsel Yok

İSAR’DAN HABERLER

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 0

İSAR’DAN YAYINLAR – TEBLİĞLER ❖ Dr. A. Cüneyd Köksal: – “Hanefî Fıkıh Düşüncesinde Akıl Kav­ramı ve Dört Mertebeli Akıl Anlayışı”, MÜİF Dergisi, sy. 40 (2011/1), […]