İSAR Tıp ve Ahlâk Çalışma Grubu 2. Çalıştay Programı /Yaşamın Başlangıcına Dair Fıkhî ve Tıbbî Meseleler

Tıp ve Ahlâk Çalışma Grubu’nun 5 Haziran 2010’da gerçekleşen birinci çalıştay progra­mının hususi bir noktada devamı sayılabilecek olan bu program, insan yaşamının baş­langıç noktasını soruşturmak ve bununla ilgili fıkhî ve tıbbî sorunları tartışmak üzere fıkıhçılarla tabipleri bir araya getirdi. Çalışma grubu başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda, ilk sunumu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden embriyoloji ve tüp bebek uzmanı Prof. Dr. Ertan Kervancıoğlu gerçekleştirdi. Kervan­cıoğlu, “Yaşama Başlangıcın Kilometre Taşları” başlıklı bol görselle desteklenmiş su­numunda, embriyonun gelişme aşamalarını anlattı. Harran Üniversitesi’nden tıp tarihi ve etiği uzmanı olan Prof. Dr. Şahin Aksoy, “Doğmamış Çocuğun Ahlâkî Statüsü” baş­lıklı tebliğinde ceninin hangi aşamada insan sayılması gerektiği sorusuna cevap aradı ve kürtajla alakalı fıkhî ve etik meselelere bu zaviyeden açıklık getirmeye çalıştı. Mar­mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, “İnsan Hilkatinin Tamamlanması Hakkında Klasik Fukahanın Görüşleri ve Bu Görüş­lerin Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunda, zihnî açıdan ağır bir sakatlığı bulundu­ğu kesinleşen ceninin alınması gerektiği anafikrini işledi. Erzurum Atatürk Üniversite­si Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Pala ise “İslam Hukuku Açısından Ce­nin Hakları: Yeni Gelişmeler Işığında Bir İnceleme” başlıklı tebliğinde, fakihlerin kür­taj hakkındaki görüşlerinden hareketle, meseleye ceninlerin sahip olduğu temel haklar açısından yaklaştı.

İlahiyatçılarla hekimleri bir araya getirmesi ve meseleleri bu iki disiplinin bakış açıları­nı kaynaştırma yönünde bir çabayı sürdürerek ele alması bakımından önemli bir adım olarak görülen bu toplantı serisi, devam edecek olan yeni halkalarıyla fıkhın ve tıp eti­ğinin ortak meselelerini tartışmaya devam edecek.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*