İsar Tez Sunumları / Selman Öğüt

Uluslararası Deniz Hukuku’nun teknolojik gelişmelerle beraber giderek önemini arttırdığı aşikardır. Hem kıyı devletleri hem de kıyısı olmayan devletler, teknolojik gelişmelerle beraber deniz kaynaklarından ve denizin sunduğu her türlü imkandan daha fazla yararlanmak istemektedirler. Tabii ki bu istekler belirli hukuki düzenlemelere tabi tutulmadıkça uluslararası problemlerin çıkması ihtimali yüksektir. Nitekim 1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, bu tür problemleri önlemek üzere aktedilmiş sözleşmelerdir. Bu bağlamda ekonomik güç bakımından kendini kanıtlamış bir sui generis hukuk yapısı olan Avrupa Birliği de 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf olmuştur. Avrupa Birliği gerek ulaşım gerekse doğal kaynak kullanımı açısından denizden olabildiğince yararlanmaya çalışan ülkelerin üyesi olduğu bir yapıdır. Ekonomik işbirliği temelleri üzerine kurulmuş AB’nin deniz hukukuna ilişkin mevzuatı çoğunlukla ekonomik içeriklidir. AB’nin deniz uygulamalarının özellikle doğal kaynakların ve deniz yaşamının korunması için örnek teşkil etmesi gerektiğini savunmaktayım. Bu bağlamda gözden kaçırılmaması gereken husus ise doğal kaynakların korunmasının ekonomik ilerlemeyi doğrudan etkilemesidir. Türkiye, 1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri’ne ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmeleri’ne taraf değildir. Halen AB ile tam üyelik hedefli müzakereler yürüten bir aday ülke olan Türkiye’nin, 1982 Sözleşmesi’ni kabul eden AB ile ilişkileri deniz politikası bakımından nasıl olmalıdır? Tezimde Ege denizi ve Kıbrıs sorunları ile ulaşım ve balıkçılık meselelerini de inceledim. Ortak kanaat olan Türkiye’nin deniz politikalarına daha fazla önem verilmesi gerekliliğini ben de savunmaktayım. Bu bağlamda siyasilerin ve bürokratların birlikte çalışması ve deniz alanlarımızla ilgili kalıcı proje ve kurumlara imza atılması gerekmektedir. Ege Adaları konusunda olduğu gibi bizi zor duruma sokacak yeni tarihi hatalar yapılmasından ve atıl politikalardan kaçınmak gerekmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*