Tıp ve Fetva: Tıbbi konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri, İSAR Yayınları, İstanbul 2012

Değerlendiren;Şahin Xancanov

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu’nun 5 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirdiği “İslam Alimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri” isimli atölye çalışması Hakan Ertin tarafından kitap haline getirilerek okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

İSAR bünyesinde araştırmalarına devam eden Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu günümüz dünya­sında tıp alanında meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmekte, bu gelişmelerin (örneğin: organ nakli, beyin ölümü, insan embriyosu ile kök hücre çalışmaları) beraberinde getirdiği bir takım sorunları tıbbî ve dini açıdan değer­lendirerek cevaplar bulma arayışındadır. Tıp alanında meydana gelen tüm bu gelişmelerin dini açıdan sağlam ve güvenilir bir şekilde de­ğerlendirilebilmesi için şüphesiz hem tıp hem de ilahiyat alanında uzman kişilerin birlikte bu konulara eğilmeleri gerekmektedir. İşte bu sebeple İSAR, tıp, tıp etiği ve ilahiyat gibi fark­lı disiplinlerden ilim adamlarını bir araya ge­tirerek, bu alandaki sorunları interdisipliner çalışma gruplarıyla masaya yatırıp çözümler aramaktadır. Bu çabaların bir sonucu olarak düzenlenen atölye ve konferanslarda sunulan tebliğlerin bir araya getirildiği çalışmalardan biri de Tıp ve Fetva: Tıbbi konularda Fetva Ve­rirken Bilgi Edinme Usulleri başlıklı eserdir.

Çalışmanın amacı ve temel hedefleri arasında ülkemizde tıp konularında verilen fetvaların arka planının, ortaya çıkış sürecinin bilimsel açıdan ele alınması, bu konuda fetva verenlerin tıbbi konularda nasıl bilgilendiklerinin tespit edilmesi ve olması muhtemel sorunlara disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm bulmaya çalışmak gibi hususlar yer almaktadır.

Kitabın içeriğine kısaca göz atacak olursak kitapta, Hayreddin Karaman’ın bu çalışma hakkında bir takdim yazısı ve İhsan Karaman’ın önsözünü takiben, önce açılış konuşmaları, sonra da iki oturum halinde yapılan tebliğler yer almaktadır.

“Tıptaki Yeni Gelişmeler ve Tıbbi Alandaki Problemler” başlığını taşıyan birinci oturumda Prof. Dr. Recep Öztürk’ün başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Hakan Ertin, “Tıp Etikçilerinin Karar Verme Konusundaki Sorunları”, Prof. Dr. Serdar Bedii Omay “Tıpta bilgi nasıl oluşur? Kanıta dayalı tıp” ve Doç. Dr. İlhan İlkılıç, “Rasyonel tıp ve tıp etiği kararlarındaki meseleler” isimli tebliğle­rini sunmuşlardır.

Tıptaki Yeni Gelişmeler Işığında Fetva Usulündeki Değişmeler” başlığını taşıyan ikinci oturum­da Prof. Dr. Murteza Bedir’in başkanlığında Prof. Dr. Hamza Aktan, “Fetva Dili ve Türkiye’de Sağlık Alanındaki Fetva Uygulaması”, Dr. Ekrem Keleş “Dünyadaki Uygulama” ve İrfan İnce “Önerilen Fıkhi Çözümlerin Getirdiği Sorunlar” isimli tebliğlerini sunmuşlardır.

İki oturum halinde yapılan tebliğlerden sonra kapanış panelinde, katılımcıların konuyla ilgili, görüş, öneri ve değerlendirmeleri yer almaktadır. Bu eser disiplinler arası bir yaklaşımla konu­ları ele alıp çözüm ve öneriler ortaya koyması bakımından tıp ve ilahiyat camiası için önemli bir çalışmadır.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*