İslam Medeniyetinde Kavramlar

Moderatör: Murteza Bedir

NASSEF MANABILANG ADIONG / Araştırmacı

Uluslarası İlişkiler ve İslâmi Çalışmalarda Ulus-Devlet Kavramı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Adiong’un sunumunun temel konusu, Uluslararı İlişkiler ve İslâmi Çalışmalar disiplinleri ile sınırlandırılmış “ulus-devlet” kavramıydı. Adiong’a göre, terime dair bir orta yol bulma çabasındaki sorun, yorumların belirsizliği ve ulus-devletin bu iki disiplin içerisindeki kavramlaştırmaların anlaşılmasında yatmaktadır.

SEDAT ALBAYRAK / Fatih Üniversitesi & Marmara Üniversitesi

İslâm Toplumlarında Anayasa’ya Şer’î Meşruiyet Arayışı: Ömer Ziyâüddin Dağıstanî’nin Kanûn-ı Esâsî Şerhi ve Modern Yaklaşımlar

Dağıstanî’nin 1909 tarihli Mir’at-ı Kanun-ı Esasî adlı Kanun-ı Esasî şerhini merkeze alarak II. Meşruiyet döneminde Kanun-ı Esasi’ye İslâmi meşruiyet arayışına değinen Albayrak tebliğinde, aynı döneme denk düşen benzer şerhleri de hatırlatıp bir şeyh efendi olarak Dağıstanî’nin eserinin benzerlerinden farklı olarak anayasa metnini tamamıyla ayet, hadis ve selefin muteber eserleriyle açıklamaya çalıştığını belirtti.

FATION SHABANI / ISM & Marmara Üniversitesi

Tahavî’de Fıkhi Meselelere Çözüm Üretmede Bir Yöntem Olarak ‘Nazar’ Kavramı / Şerhu Meâni’l-Âsâr Örneği

Tebliğinde Ebû Cafer et-Tahâvî’nin Şerhu Meâni’l-Âsâr adlı eserinden yola çıkarak “tarîkatu’n-nazar” kavramının Tahâvî tarafından nasıl kullanıldığını izah eden Shabani, naklî ilimlerin henüz tedvin edilmekte olduğu bir devirde metinlerde birbiriyle çelişir gibi gözüken bazı hususların nazar kavramıyla açıklandığını belirtti.

MUSTAFA ŞENTÜRK / Bayburt Üniversitesi

Kur’ân’da Tağyîr Kavramı ve Toplumsal Değişme

Şentürk, Kur’ân’daki tağyîr, müdâvele ve benzer diğer kavramları tebliği kapsamında inceledi. Toplumsal hayatta ve tarihte sürekli bir değişme söz konusudur ve değişmezler olmakla birlikte değişme de Allah’ın kanunlarından olduğunu vurguladı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*