MEDENİYET VE DEĞİŞİM SEMPOZYUM’U GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR), ilk uluslararası sempozyumunu, “Medeniyet ve Değişim” başlığıyla İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) konferans salonunda gerçekleştirdi. Selamlama konuşmalarını Vakıf başkanımız Prof. Dr. Recep Şentürk ve İslami İlimler koordinatörlerimizden Dr. Mahmud el-Mısri gerçekleştirdiler. 2 gün süren sempozyumda Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Arap coğrafyası ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın muhtelif yerlerinden katılan konuşmacılar tebliğlerini sundular. Paneller İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere üç dilde sunulan tebliğlerden oluştu. İlk olmasına rağmen gayet olumlu, verimli ve faydalı geçen oturumlara başta İSAR öğrencileri olmak üzere akademik camianın her kademesinden ilim gönüllüleri yoğun ilgi gösterdiler.

Prof. Dr. Recep Şentürk konuşmasında, medeniyet konusunun artık modern sosyal bilimlerde devlet kavramı gibi yeni bir analiz ünitesi olarak kabul edilmeye başlandığını ve İslam düşüncesinde Batı’dan çok daha önce medeniyet konusunun ele alınmaya başlandığını belirtti. Bu nedenle bilhassa Osmanlı’nın bütün ilmî tartışmalarının medeniyet kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Medeniyetin bir taraftan sürüp gittiğinin, bir taraftan da değişen şartlara göre dönüştüğünü belirten Prof. Şentürk, bu dönüşüm ve değişimin hangi kriterlere bağlı olduğunun açıklığa kavuşması ihtiyacını vurgulayarak selamlama konuşmasına son verdi.Dr. Mahmud el-Mısri ise gerek tarih kaynaklarında yer alan şekliyle gerekse günümüzde kullanıldığı şekliyle “Medeniyet” kavramının tekrar tekrar irdelenmesi ve tartışılması gerektiğini belirtti. Medeniyet kavramına, bizzat medeniyetin bağlı olduğu ıstılahî tabirlerle, tarihî ve muasır kavramlarla ve günümüzde nasıl bir medeniyet kuracağımızla alakalı pek çok soruyu ve sorunu düşünerek yaklaşılması gerektiğinden söz etti. Aynı zamanda “Medeniyet”ten tam olarak anladığımız nedir, medeniyetten kastımız nedir, medeniyetten beklentimiz nedir ve medeniyetin dönüşmesinden gayemiz nedir sorularına da kapsamlı cevaplar aranması gerektiğini belirtti. Mısri sempozyumun, tüm bu soruların tartışılmasına zemin hazırlamak amacıyla tertip edildiğini söyleyerek konuşmasına son verdi. Açılış konuşmasını, medeniyet kavramı ve küresel sivil toplum ahlakı üzerine araştırmalarda bulunan ve hâlihazırda bu alanda çalışmalarını sürdüren, Libya’nın Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Dr. Aref Ali Nayed gerçekleştirdi. “Değişen Dünyada Geleneği Canlandırmak” başlığıyla yaptığı konuşmada Dr. Nayed; küresel dünyanın hızlı değişimi, çağımızın agresif bilimciliği, yaygınlaşan materyalist yöneliş ve fanatizm karşısında İslâm geleneğinin anlam üretip rehberlik etmesi zaruriyeti ve aciliyeti üzerinde durdu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*