Medeniyetin Sürekliliği ve Değişimi

Moderatör: Vahdettin Işık

 • FATMA TUNÇ YAŞ AR / ODTÜ
  Değişim ile Yüzleşme: Geç Dönem Osmanlı Âdâb-ı Muaşeret Kitapları
  Fatma Tunç Yaşar, 1889 ile 1918 yılları arasında yayımlanmış 13-14 adet âdâb-ı muaşeret kitabının üzerinden bir medeniyet ve değişim okuması yaptı. Batı’dan alınan âdâb-ı muaşeret konusunda farklı görüşlerin bulunduğunu, bir kesimin buna kesin olarak karşı iken, başka bir kesiminse bunların öğrenilmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu belirtti.
 • NIGAR BABAYEVA / Marmara Üniversitesi
  V.V. Barthold’un Araştırmaları Işığında Çarlık Dönemi Rusya’da Şarkiyat Çalışmalarına Bir Bakış
  Nigar Babayeva, Alman asıllı Rus şarkiyatçısı Barthold’u ve onun yaşadığı dönemde Rusya’daki Doğu araştırmalarını, Sovyet doğu bilimini etkileme düzeyi, çalışmaların Türk-İslam dünyasına bakışının nasıllığı ve oryantalist araştırmaların hangi düzeyde olduğu noktalarından incelemeye çalıştı.
 • YALÇIN ÇETINKAYA / ITÜ
  Medeniyetin ve Müziğin Değişimi
  İnsanlar gibi medeniyetin de bir iç ve dış görünüşü olduğunu belirten Çetinkaya, müziğin de medeniyetin iç görünüşüne dahil olduğunu belirterek hâlâ yaşayan bir içimiz olduğunu ve bu içimizle Batıyı yeniden akort edecek bir güce sahip olduğumuzu ifade etti.
 • RABIA SOYUCAK / Üsküdar Üniversitesi                                                                                                                Medeniyetin Sürekliliğini Sağlamada Ahlakın Rolü Bazı kaynakların kültür ile medeniyet arasında bir ayrıma gittiğini fakat bu sunumunda kendisinin bu iki kavramı aynı anlamda ele alacağını ifade ederek sözlerine başlayan Soyucak, manevi inkişafın maddi inkişafı da beraberinde getirdiğini belirterek ahlakı, toplumsal ilişkilerin dayanması gereken önemli bir merkez olarak gördüğünü ifade etti.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*