Medeniyetlerin Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde İnsan

Moderatör: Süheyb Öğüt

KADRI AKKAYA / Almanya
Almanya Kültürel Değişimde Nesne ve Özne Olarak Göçmen Azınlık Olgusu: Batı Medeniyeti İçinde Almanya Türkleri’nin Durumu ve Geleceği
Sempozyuma Almanya’dan katılan Akkaya, Avrupa’ya yapılan işçi göçlerinin Batı ve İslâm medeniyeti arasında bir etkileşim zemini ürettiği ve bilhassa Alman kültür ve yaşantısı içerisinde gittikçe artan Türkiye kökenli nüfusun, kendi içinde ve yaşadığı toplumda iki farklı kültürle karşı karşıya kaldığı noktasına temas etti.
ŞERIFE GÜLPNAR / Selçuk Üniversitesi
Modernleşme Sürecinde Din-Devlet İlişkileri ve Türkiye Tecrübesinin Sınırları
Gülpınar tebliğinde, Türkiye’de din ve devlet ilişkilerinin, Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet dönemine kadar birçok farklı yaklaşım ve uygulamalara izin veren bir esnekliğe sahip olduğunu belirtti. Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan laiklik tecrübesinin, yepyeni bir dönemin işaretlerini taşımakla birlikte bütün devlet pratikleri ve toplumsal altyapısı ile böyle bir tablo üzerinde yapılmış esaslı rötuşlar olarak kabul edilebileceğini söyledi.
YASEMIN SOLMAZ / Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanayisizleşme Süreci ve Sosyo-Mekansal
Değişim
Solmaz, liberal ekonomi politikalarının 1980 sonrasında gelişmiş olan ülkelerce uygulamaya konulduğunu söylemenin mümkün olduğunu ve bu sürecin geçmişteki eko-politik koşullar çerçevesinde geliştiğini belirterek bildirisini 1980 öncesi ve sonrasını değerlendirerek ele aldı.
NAIM DENIZ / Üsküdar Üniversitesi
Küresel Ekonominin Araçsallaştırdığı Tüketimin Sosyo-Kültürel Tesirleri
Deniz tebliğinde, 1980’lerden sonra ekonomik küreselleşmenin diğer toplumsal alanlara da nüfuz ederek sanattan siyasete, ticaretten eğitime birçok alana etki ettiğini belirtti.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*