Şehzade Korkut, İslam’da Ganimet ve Cariyelik Yayına Hazırlayan: Asım Cüneyd Köksal, İSAR Yayınları

Değerlendiren:Abdülbaki Keskin

İSAR Vakfı Yayınları’nın Osmanlı Hukuk ve Siyaset Düşüncesi Kitapları serisinin 1. kitabı, Şehzade Korkut’un Hallu İşkali’l Efkar fi Hilli Emvali’i Küffar adlı eseri oldu. Eser, hem yaza­rın şahsiyeti hem de ele aldığı konu açısından ilgi çekici gözükmekte. II. Bayezid’in oğlu ve I. Selim’in kardeşi olan Korkut, ilmî tetkiklerde bulunmak için beylik görevlerinden vazgeçmiş bir şehzade. Şeh­zade, hanedan içerisinde şiir dışında telifte bulunan yegane şahıs.

Gördüğü bir rüya üzerine Şafii olduğunu iddia eden şehzade, eserlerinde Şafi âlimlerden iktibaslar yapmaktadır. Bir eserinde bahsettiği kütüphane­sinde 20 tefsir, 36 hadis, 10’dan fazla ricalü’ül-hadis, 30 fıkıh usulü, 40’dan fazla Hanefi, 114 tane Şafi, 5 adet Maliki ve 3 adet Hanbeli mezhepleri ile ilgili ki­taplar bulunmakta. Geniş bir ilmî birikime sahip olan Şehzade Korkud, İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın da dedi­ği gibi zamanının önemli bir fakihidir.

İslam’da Ganimet ve Cariyelik adıyla neşredi­len bu eserde ele aldığı temel mesele, ganimet mallarının usulüne uygun paylaşılmadığı ve bu paylaşımdan elde edilen cariyelerle cinsel ­iliş­kinin caiz olmadığı yönündeki görüşü. Kendisi de bir cariye çocuğu olan Şehzade Korkut, bu sistemin şeriata uygunluğu konusundaki eleş­tirilerini dolaylı da olsa bu eserle ortaya koy­muş durumda.

Eser, Asım Cüneyd Köksal tarafından yayına hazırlandı ve Osman Güman tarafından da dilimize çevrildi. Eser, bir Şa­fii fakihi olarak şehzadenin portresini, yazdığı “Hallü İşkali’l Efkâr” eserini, şeh­zadenin tahttan feragatini ve Osmanlı hukuk nizamını eleştirmesini anlatan bir gi­riş yazısıyla başlıyor. Şehza­denin eserinin Türkçe tercü­mesini ve günümüze ulaşan tek nüshasının tıpkıbasımı­nı içeriyor.

Günümüzde tartışılmayan bir fıkhi konuyu ele alma­sına rağmen, 15. yüzyıl için önemli bir konuyu günde­me alması ve Osmanlı devlet sistemine içeri­den bir eleştiri olması hasebiyle eserin, Os­manlı hukuk-siyaset çalışmalarına büyük bir katkı sağlayacağına inanılmakta.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*