Yerellik ve Uygulama Arasında Medeniyetsel Değişimin Yolu

Moderatör: Ahmad Snobar

 • AREF ALIMI / Sfax University
  Çağdaş İslam Teşrî’inde (Yasama) Değişimin Gerektirdikleri ve Değişim Mekanizmaları: Tunus’taki Zeytûniye Medresesi Örneği
  Konuşmasına tebliğinin hedefinin medeniyet ve modern teknolojinin kazanımlarının zamana göre değişim hızını, bu hızın gerektirdiği çağdaş hayattaki değişimi ve bu değişimin İslâm fıkhındaki tezahürünü tarihî vakıaya uygun olarak ortaya çıkarmak olduğunu söyleyerek başlayan katılımcı, bunun yapılabilmesi için belirli ve merkezi saha olan makâsıd-ı şerîadan inhiraf etmeden çağdaş Sünnî değişim mekanizmasının işlevini tespite çalıştığını belirtti.
 • BASHAR AKRAM JAMEEL ALMLAH / University of Mosul İslâm’ın Girişinden Sonra Afrika Medeniyetinde Meydana Gelen Değişiklikler
  Konuşmasına, çalışma alanının sınırıyla ilgili probleme değinerek ve aynı coğrafi zeminde serpilmiş medeniyetleri tekdüze bir bakışla değerlendirmemek gerektiği hususuna temas ederek başlayan konuşmacı, İslam’dan önce Afrikalıların basit bir düzen içerisinde yaşadıklarını, Afrika kültürünün genel bir çerçevesini çizerek izah etti. Bunun akabindeyse İslâm’ın barış ve tedricilik esasına dayanarak Afrikalıların alıştıkları hayat ve sabitelerini hemen kökünden kazımak anlayışından uzak bir şekilde gelişmeye devam ettiğini açıkladı.
 • ORXAN MUSAXANOV / İSAR & Uludağ Üniversitesi
  Ürdün’de Tasavvuf: Mühtedi Mutasavvıf ve Şâzelî Şeyhi Nuh Hâ Mîm Keller ve Amman’daki Zâviyesi
  Katılımcı konuşmasına Ürdün’deki çağdaş tasavvufî yapıyı özetleyerek ve Şeyh Nuh Hâ Mîm Keller’ın hayatı ve İslâm’a girişi hakkında bilgi vererek başladı. 1954 senesinde ABD’nin kuzeybatısında doğan Şeyh’in, California ve Chicago Üniversiteleri’nin Felsefe ve Arapça bölümlerindeki eğitiminden bahsederek aldığı klasik İslâmi eğitime vurgu yaptı.
  Şeyhin İslâm ve Batı medeniyetleri arasındaki medeniyet halkası olduğunu özetleyen katılımcı, Şeyh’in dînî ilimlerin talimi yanı sıra Şâzelî tarikatının sırlarını Amman/Medinetü’r-Riyadiyye’deki zaviyede 2004’teki kuruluşundan bu tarafa irşat etmekte olduğunu anlattı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*