Bizden Haberler

 • İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu başkanı Prof. M. İhsan Karaman İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu.
 • Halen İSAM başkanı olarak görevine devam eden Prof. Raşit Küçük, İSAR’da Vakıf Başkanı olarak göreve başladı.
 • İSAR İktisat Atölyesi koordinatörü Prof. Erol Özvar’a Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevi tevdi edildi.
 • Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı genel müdür yardımcısı Ali Can, İSAR’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.
 • Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Üniversite yurdu yöneticisi Muhammed Akif Koç, İSAR’da Vakıf Müdürü olarak göreve başladı.
 • İSAR Akademik yazım danışmanı Yrd. Doç. Berat Açıl editörlüğünde “Osmanlı Kitap Kültürü: Carullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları” (Nobel Yayıncılık, 2015) adlı kitap yayımlandı.
 • İSAR danışmanlarından Prof. Murteza Bedir’in “Buhara Hukuk Okulu: Vakıf Hukuku Bağlamında X-XIII. Yüzyıl Orta Asya Hanefî Hukuku Üzerine Bir İnceleme” (İSAM Yayınları, 2014) isimli kitabı yayımlandı.
 • İSAR İhtisas birimi koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya’nın tercüme ettiği Wael Hallaq’ın İslam Hukukuna Giriş (Ufuk Yayınları, 2014) kitabı ile editörlerinden biri olduğu İslam İktisadını Yeniden Düşünmek (İGİAD Yayınları, 2014) kitabı yayımlandı.
 • İSAR Başkan Yardımcısı Prof. Recep Şentürk, “Kâtip Çelebi: İslam Medeniyeti’nde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi (Geçmişi ve Geleceği)” başlıklı uluslararası sempozyumda, “Keşfü’z- Zünûn’a Göre Merâtibü’l- Vücûd ve Merâtibü’l- Ulûm İlişkisi” başlıklı tebliğini sundu.
 • İSAR Kurumsal İletişim Birimi kuruldu. Kurulan yeni birimin sorumlusu Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Fatih Tanrıkulu oldu.
 • İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema ve Tarih bölümleri öğrencisi ve İSAR öğrencisi Abdullah Şahin’in “Sekinet” isimli kısa film projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmeye layık görüldü.
 • İSAR öğrencilerinden Yusuf Ünal, ABD’deki Emory Üniversitesi “Islamic Civilizations Studies”doktora programına kabul edildi.
 • 8-9 Nisan 2015 tarihinde Cambridge Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Symposia Iranica: The Second Biennial Graduate Conference”ta “Risalah-i Husniyyah: A Defiant Polymath Shi’ite Slave Girl at the Court of Harun al-Rashid – Shi’ite Polemic In Narrative Form” başlıklı tebliğini sundu.
 • ABD’ndeki University of Delaware’da siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde doktora eğitimine devam eden öğrencimiz Abdullah Enes Tüzgen, Midwest Political Science Association tarafından bu yıl Chicago’da 16- 19 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen sempozyumda, “Dynamics of Cooperation and Conflict in the Middle East: Competing Projects and Contested Sovereignty” başlıklı tebliğini sundu.
 • İSAR öğrencilerinden Ömer Koçyiğit, Hollanda’daki Leiden Üniversitesi’nde doktora eğitimine başladı.
 • Ömer Koçyiğit’in şu çalışmaları yayımlandı:
 • “The Ottoman State’s Perception about the Sudanese Mahdi Uprising”, International Journal of Turcologia, 9/18, Paris 2014, pp. 101-137.
 • “Üsküdar’da Bir Sosyal Müessese Örneği: Alaca Minare Tekkesi ve Haziresi”, 7. Üsküdar Sempozyumu, Istanbul 2014, pp. 54-74.
 • 13- 15 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenen Second Annual Conference of British Association for Islamic Studies (BRAIS)’te “The Struggle for Legitimacy: Intellectual and Religious Debates about the Sudanese Mahdi” başlıklı tebliğini sundu.
 • 21- 23 Mayıs 2015 tarihlerinde University of Minnesota’da gerçekleştirilen 34th Annual Conference of Sudan Studies Association (SSA)’ta “Vigilance against the Sudanese Mahdi: The Interrogation of Two Merchants in the Ottoman Territories” başlıklı tebliğini sundu.
 • Leiden Üniversitesi’ndeki Scaliger Institute tarafından Summer 2015 Brill Fellowship’a layık görüldü.
 • Sudan Studies Association Bulletin’ın Yaz 2015 sayısında «The Picture of the Sudanese Leader in the Ottoman Archives: Le Mahdi» başlıklı makalesi yayımlandı.
 • Öğrencilerimizden Muhammed Said Bilal, 8-9 Mayıs 2015 tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde gerçekleşen “Din, Bilim ve Felsefe İlişkisi: Risale-i Nur Yaklaşımı” sempozyumunda, “Modern Adalet Felsefesi ve Alternatif Söylemler için Adalet-i İlahiye Mefhumu” başlıklı tebliğini sundu.
 • İSAR öğrencilerinden olan ve University of Notre Dame’da doktorasına devam eden M. Tahir Kılavuz, Midwest Political Science Association tarafından bu yıl Chicago’da 16- 19 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen sempozyumda, “Regimes, Transitions and Coups: Breaking the Coup Trap?” başlıklı tebliğini sundu.
 • İSAR Araştırmacılarından Abdullah Haris Toprak, Hasan Umut ile birlikte, “Kâtip Çelebi: İslam Medeniyeti’nde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi (Geçmişi ve Geleceği)” başlıklı uluslararası sempozyumda, “Keşfü’z- Zünûn’da Astronomi” başlıklı tebliğlerini sundular.
 • İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde doktoraya başladı.
 • Bilsam Kurtuba Akademi’nin 27- 28 Mart 2015 tarihlerinde Malatya’da düzenlediği öğrenci sempozyumunda “19. Yy. Osmanlı Elektrik Metinlerinde Terminoloj: Mecmua-i Riyaziye ve Risale-i Seyyale-i Berkiyye Örneği” başlıklı tebliğini sundu.
 • McGill Üniversitesi’ndeki Fifth Annual Graduate Symposium’da 29 Nisan 2015’te “‘Ilm an-nafi’ and Its Place in the Classification of Islamic Knowledge” başlıklı tebliğini sundu.
 • İSAR danışmanlarından Dr. Hasan Karataş, 26- 28 Mart 2015 tarihlerinde Berlin’de düzenlenen Annual Meeting of the Renaissance Society of America başlıklı toplantıda “Anatolian Networks and the Transmission of the Zayni Sufi Order to the Ottoman World” başlıklı bir tebliğ sundu.
 • Akademik Koordinatörümüz Hasan Umut’un “Matematik Bilimlerine Meraklı Bir Âlim: Cârullah Efendi Koleksiyonu’nun Söyledikleri” başlıklı makalesi, Berat Açıl’ın editörlüğünde hazırlanan Osmanlı Kitap Kültürü: Carullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları (Nobel Yayıncılık, 2015) başlıkta kitapta neşredildi.
 • Nazariyat İslam Felsefesi ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin Ekim 2014’teki ilk sayısında Ahmad Dallal’ın “Islam, Science and the Challenge of History” başlıklı kitabına yazdığı değerlendirmesi neşredildi.
 • 14 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen “Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Sempozyumu”nda “ “Bir Bilim Tarihçisi” olarak Veliyüddin Cârullah Efendi” başlıklı tebliğini sundu.
 • 19- 21 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen “Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler –I- İstanbul’un Fethinden Süleymaniye Medreselelerinin Kuruluşuna Kadar” başlıklı sempozyumda “Risâle der İlm-i Hey’e’den el-Fethiyye’ye: Bir Metnin Osmanlı Dünyasında Dönüşümü” başlıklı tebliğini sundu.
 • Asistanlarımızdan Orkhan Musakhanov’un, Necdet Tosun ile hazırlamış olduğu makalesi yayımlandı: “Tefsirü’l- Ceylani’nin Abdülkadir Geylaniye Nisbeti Meselesi,” Tasavvuf Dergisi, 33, (2014/1), ss. 1- 16.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*