Modern Devlette Kalite Standartları Değerlendirildi

Yazan:Muhammet Akkuş / Marmara Üniversitesi

İSAR Daire-i Adalet Çalışma Grubu, Nasr Ulusal Araştırma İnceleme Basın Yayın ve Organizasyon Limited Şirketi ve İmam Azam Ebu Hanife Vakfı işbirliğiyle 6-7-8 Şubat 2015 tarihlerinde İSAR ev sahipliğinde Devlet konulu buluşmaların üçüncüsü olan ‘‘İslami Bakış Açısıyla Modern Devlette Kalite Standartları’’ başlıklı bir çalıştay gerçekleştirildi. Arapça olarak gerçekleştirilen çalıştaya Türkiye’den ve yurt dışından birçok ilim adamı, siyasetçi ve araştırmacı katıldılar.

İslami bir bakış açısıyla modern devlet çalıştayı, şer’i sınırlara göre vatandaşların maslahatına olan şeylerin gerçekleştirilmesi ve onlara zararlı olanların da def edilmesini hedefleyen çalışmaların bir ürünü olarak gerçekleştirilmiştir. Devlet konulu buluşmaların ilk ikisinde daha çok devlet kuramı, tarihi kökenleri ve uygulamaları itibariyle ele alınmıştı. Bu bağlamda ilk olarak ‘‘Geçmiş ve Gelecek arasında Devlet’’ başlıklı bir sempozyum düzenlenmiş ve bu doğrultuda daha sonra ‘‘Makasıdi Bir Bakış Açısıyla Devlet ve Toplum’’ başlıklı bir çalıştay düzenlenmişti. Bu silsilenin son halkasını teşkil eden üçüncü çalıştayda ise modern devlet, gerek müesseseleri ve organlarıyla, gerekse görevleri ve değerleriyle İslami bir bakış açısından hareketle irdelenip kalite standardı oluşturulmaya çalışıldı.

Çalıştayda üzerinde durulan temel konular:

  1. Makasıd-ı Şeri’a itibariyle kalite standartları,
  2. Modern devlette kuvvetler ayrılığı ve üç unsurun önemi,
  3. Modern devlette yönetim ve toplum değerleri,
  4. Teknik kalite standartları çerçevesinde devlet nazariyesinin tecdidi ve geliştirilmesinin temel esasları,
  5. Devletin, toplumun ve kalite standartlarının güvenliği,
  6. İslam ümmetinin idari tecrübelerinden elde edilen temel kriterler.

Çalıştay sekiz oturum şeklinde gerçekleştirildi. Çalıştayı düzenleyen kurumlar kendilerini tanıttıktan sonra Prof. Dr. Recep Şentürk’ün başkanlığındaki ilk oturuma geçildi. Bu oturumda Cezayir’den Abdülkadir es-Semmari ‘‘İslami Bir Bakış Açısıyla Modern Devlette Kapsamlı Kalkınma’’ konulu bir tebliğ sundu.

İkinci oturumun konu başlığı ‘‘Değerler ve Standartlar’’ oldu. Bu bağlamda Irak’tan Muhammed Ayyaş el-Kibisi “Modern Devletin İnşasında Değerler Manzumesi” başlıklı bir tebliğ sundu. “Devlet Uygulamasında Bir Kalite Kriteri Olarak Fikir ve İnanç Hürriyeti” başlıklı tebliğ Tunustan Abdul Mecid en-Neccar tarafından sunuldu. Daha sonra Suriye’den Mazin Haşim’in “İslami bir Bakış Açısıyla Kalite Standardı Olarak Çeşitlilik” başlıklı sunumuyla çalıştayın ilk günü sona erdi.

Abdulnasır el-Mehdani’nin başkanlığında gerçekleştirilen ikinci günün “Güvenlik ve Hedef Kriterleri” konulu oturumunda ilk sözü alan Faslı Abdusselam el-Bellaci, “Modern Devlette Güvenlik Standartları” konulu bir sunum yaptı. Daha sonra Cezayir’den Mansour Lakhdari, “İslami Bir Bakış Açısıyla Modern Devlette Toplum Güvenliğinin Kalite Standartları” üzerine bir konuşma yaptı. Bunun akabinde söz alan Mısırlı Hisham Barghash, “Makasıd-ı Şeri’a Işığında Modern Devlette Dinin Korunması” konulu bir sunum yaptı.

“Şura ve Tecrübe Kriterleri” konulu dördüncü oturuma Abdurrahman el-Cenabi başkanlık yaptı. Bu oturumda ilk sözü alan Iraklı Abdulmecid Kamil değerler ve kriterler bağlamında Irak devletinin kuruluşunu ele aldı. Bu oturumun ikinci konuşmacısı Suriyeli Muhammed Nur Hamdan ise “Şura Uygulamasında Temel Kaideler” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Son sözü alan Iraklı Saad Abdulrahman el-Kubaisi, “Şura ve Bağıl Kalite Standartları” konulu bir sunum yaptı.

İkinci günün “Güçler ve Kriterler” konulu son oturumu Wisam el-Kubaisi başkanlığında gerçekleştirildi. İlk konuşmayı “İslami Bir Bakış Açısıyla Modern Devlette Yasama Organının Kalite Standartları” başlıklı sunumuyla Suriyeli Bilal Safiyüddin gerçekleştirdi. Bu konuşmadan sonra söz alan Osman Saed ise “Uygulama ve Teori Arasında Yargı Hükümleri” başlıklı bir sunum yaptı. Son olarak söz alan Atıyye Adlan, “Kuvvetler Ayrılığı ve Üç Unsurda Kalite Standartları” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Üçüncü günün ilk oturumunda Katar’dan Hamid Abdulmaced, “Modern Devlet İçin Uygarlık Vazifesi” konulu bir sunum yaptı. Daha sonra söz alan Suriyeli Mahmud Huseyni İslami bir çıkış noktasından hareketle, eleştirel bir bakış açısıyla Avrupa Birliği’nin devletler için ortaya koymuş olduğu kalite standartlarını ele aldı.

Üçüncü günün “Kurumlar ve İlkeler” konulu ikinci oturumu Firas Masrinin başkanlığında gerçekleştirildi. İlk olarak söz alan Süriyeli Celaleddin Hancı modern devlette İslami bir vizyonla yolsuzluğa karşı kurulabilecek dürüst sistemler üzerine konuştu. Daha sonra söz alan Hazım Lutfi, “Mahalli İdarelerde Kalite Standartları” konulu sunum yaptı. Daha sonra Iraklı Rabie Al Fares “Devlet İdaresinde Kalite Standartları” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Son olarak söz alan Suriyeli Abdurrahman Dedem, “Sivil Toplum Örgütleri İçin Kalite Standartları” konulu tebliğini sundu.

Çalıştayın son oturumu Mahmoud Mısri’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Bu bölümde söz alan Recep Şentürk, Osmanlı Devleti’nin son dönem ahkam meclisleri tecrübesinden hareketle kalite standartları üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştay, katılanların fikir alışverişi ve tanışıklığını arttırması bakımından oldukça verimli geçti.

 

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*