Türkiye’de İslâm Hukuku Çalışmaları Literatürü, Editör: Hamdi Çilingir, M. Salih Eser

Değerlendiren: Halil İbrahim Görgün, İstanbul Üniversitesi İslam Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi, İSAR Asistanı

Dilimize Fransızcadan geçen literatür kelimesinin Türkçedeki karşılığı edebiyattır. Tanzimat döneminden itibaren kullanılan bir kelime1 olan literatür aynı zamanda: geçmişte yapılan çalışmaları tespit etme anlamında oldukça önemli bir kavramdır. Türkiye’de literatür kitapları günümüzde yeterli olmamakla birlikte, sayıca artmaktadır. Literatür kitaplarının geçmiş kaynakların taranmasında ve incelenmesinde önemli bir katkısı vardır. Bu katkının yanında geçmiş kaynakların taranıp incelenmesiyle hem tekrar önlenmiş hem de gelecek çalışmalara yol gösterilmiş olacaktır.

Burada tanıtımını yapacağımız Türkiye’de İslam Hukuku Çalışmaları Literatürü adlı eser ilgili alandaki ilk eser olması, önemli bir açığı kapatması ve ileriki çalışmalara önayak olması açısından önemle üzerinde durulması gereken bir eserdir. Eser, Hamdi Çilingir ve M. Salih Eser tarafından İSAR Mukayeseli İslam Hukuku çalışma grubunun bir ürünü olarak yayımlanmıştır. İslam hukuku alanına önemli bir katkı yapacağı yadsınamaz bir gerçekliktir. Eserle Cumhuriyet döneminin kapsamlı bir İslam hukuku çalışmaları bibliyografyası ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

İSAR yayınları tarafından beş yüz yirmi sekiz sayfalık hacmiyle 2014 yılında ilk baskısını gerçekleştirmiştir. Ele aldığı çalışmalar 1928-2012 tarihlerini kapsamaktadır ve Türkçe yayınları içermektedir. Eser iki ana bölüme ayrılmıştır. İlk bölüme Genel Hukuk, Hukuk Düşüncesi ve Hukuk Tarihi başlığı verilmiş ve bölüm içerisinde; Bibliyografya ve Sözlükler, Hukuk Tarihi, Usul, Hukuk Teorisi ve Hukuk Metodolojisi, Modern Fıkıh Düşüncesi, Oryantalizm konu başlıkları altındaki çalışmalar kayda geçirilmiştir. İkinci bölüme ise Furu-ı Fıkıh ve Hukukun Ana Konuları başlıkları verilmiş ve bölüm içerisinde; Genel, İbadetler, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Mukayeseli Hukuk, Fetvalar, Helal-Haramlar, Kuran ve Sünnet Ahkâmı ve Çeşitli konu başlıkları altındaki çalışmalar kayda geçirilmiştir. Eserin içerik tasnifi klasik fıkıh tasniflemelerinden farklıdır. Çünkü incelenen eserler, modern döneme tekabül etmektedir.

Bu eser ilgili çalışmaları; kitap, tez, makale ve tebliğler şeklinde yayın tarzları açısından dörde ayırmıştır. Yukarıda verdiğimiz başlıkların içerisinde yayın tarzlarına göre ilgili çalışmalar sıralanmıştır. Birden fazla başlık altında yer alabilecek çalışmalar, muhtemel başlıklar altında ayrı ayrı kaydedilmiştir. Mesela kamu ve mukayeseli hukuk alanlarına giren bir çalışma iki başlık altında da kayda geçirilmiştir.

Türkiye’de yapılan bazı geçmiş literatür çalışmalarından istifade edilmesi ve ele aldığı alanın hususi olması sebebiyle bu eser, İslam Hukuku çalışmaları yapacak olanlara büyük bir katkı sağlayacağı aşikardır.

 

Dipnot:

1- Okay, M. Orhan, DİA, ‘‘Edebiyat’’, DİA, C.10, 1994, S.395

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*