Çalıştay:Görev Temelli Dil Öğretimi

Yazan:Ömer Kelhüseyin / İSAR Arapça Birimi

İSAR Arapça Araştırmaları Merkezi’nin beşincisi olarak düzenlediği “Görev Temelli Dil Öğretimi” başlıklı çalıştay alanında uzman hocaların katılımıyla 5 Ekim 2015 tarihinde düzenlendi. Çalıştay, Ürdün Qasıd Enstitüsü Müdürü Dr. Halit Ebu Amşe, İmam Muhammed b. Suud Üniversitesi’nden Dr. Hidayet Hidayet İbrahim ve İSAR’dan Dr. Enes Sermînî gibi kıymetli hocaların sunduğu seminerler şeklinde gerçekleşti.

İlk konuşmayı “ Seviyelere Göre Verilecek Görevler ” isimli sunumuyla Halit Ebu Amşe yaptı. Konuşmasında görev bazlı öğretmenin önemi, özellikleri ve öğrenci üzerindeki olumlu etkileri ve de bir bütün olarak öğretme ameliyesine dair felsefesini ve görüşlerini açıkladı. Bu konuda temas ettiği konulardan biri de görev bazlı dil öğretimine dayalı eğitimin, dili öğrenen kişiye başka alanlardaki öğretimde bulamayacağı tecrübeler ve stratejiler sağlayacağı idi. Aynı şekilde konuşmasında, yerine getirilecek göreve yardımcı olacak örnek faaliyeler ve çeşitlerine de yer verdi. Buna ek olarak öğrencinin verilen görevi yerine getirmesinde kullanabileceği uygun lafız ve tabirlere de değindi.

Dr. Hidayet Hidayet İbrahim ise “Görev Temelli Dil Eğitimi Yöntemiyle Nahiv (Dil Bilgisi) Öğretimi” başlıklı çalışmasını sundu. Bu alandaki tecrübesi ve ilmi birikimiyle katılımcıların ilgisini çekti, ayrıca bu konuyla ilgili birçok detayı sunumunda dile getirdi. Aynı şekilde çalışmasında dil öğrenen öğrencilerin seviyeleri ile bu seviyelere uygun bilmeleri gereken nahiv meseleleri arasındaki ilişkiye dikkat çekerek nahiv meselelerinin öğrenciye dil seviyesine uygun şekilde verilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Dr. Hidayet İbrahim konuşmasında öğrencinin kişisel gelişimi ve günden güne gelişen dil tecrübesi ve bu alandaki şahsi tecrübesi üzerinden öğrencinin bilinç

altında gerçekleşen kişisel düzeltme işlevi konusuna da değindi. Bunun yanı sıra Dr. Hidayet İbrahim konuşmacıların dikkatini başlangıç seviyesindeki öğrencilerde görülen gramer hatalarının kendi başlarına zorluk çekmeden telafi edebilecekleri konusuna çekerek asıl odaklanılması gerekenin öğrencilerin seviyeleri yükseldiği halde devam eden gramer hataları olduğunu vurguladı. Sunumunun son bölümünde gramerin kolaylaştırılması konusu üzerinde durdu. Bu konuda nahiv konularının tenâzû ve işgâl gibi navihcileri yoran meselelerden arındırılmış bir şekilde mantıki ve sağlam kurallara dayalı bir formatta öğrenciye aktarılması gerektiğini belirtti.

Çalıştayda son olarak Dr. Enes Sermînî İSAR’ın görev temelli eğitim yöntemi noktasındaki tecrübesini sundu. Sunumunda görev temelli dil eğitiminin sadece derste yapılan dilsel bir faaliyet ve görev olmadığını aksine derslerin bir çok yönünü bir araya getiren ve birçok şeyi bir arada yapma imkanı sunan bir yöntem olduğunu açıkladı. Sermînî İSAR öğrencileri üzerinde uyguladığı bir kaç örnek verdi. Bu yöntem kapsamında İSAR’da Arapça eğitimi gören öğrenciler bir hafta boyunca tanıtma görevi alarak farklı alanlardaki bazı önemli şahsiyetleri ve fikirleri bu yöntemle tanıttılar. Bu konudaki tecrübenin ayrıntıları Allah’ın yardımıyla ileride müstakil bir makalede ele alınacaktır.

 

foto (4)foto (1)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*