İSAR İhtisas Sınıfı Derslere Başladı

Cessâs’ın Ahkâmu’l-Kur’ân’ı 2015/2016 Güz Döneminde İhtisas sınıfı ilk ders olarak büyük Hanefî fakihi ve müfessiri Cessâs’ın (ö. 370/980) Ahkâmü’l-Kur’ân’nı okudu. ‘’İlk Dönem Hanefî Kaynaklarına Göre Ebu Hanîfe’nin Usûl Anlayışında Sünnet’’ isimli kitabın yazarı Doç. Dr. Metin Yiğit Doğu medreselerinden icazetlidir. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliğinin yanı sıra medrese hocalığı da yapmaktadır.

İSAM’da misafir araştırmacı olarak üç aylık bir süre için bulunmasından istifadeyle İSAR’da bu dersin hocalığını yaptı. Hocamız Cessâs’ın Ahkâmü’l-Kur’ân’nın seçilme sebebini bizim muhakeme kuvvetimizi güçlendirmeye müstenid olduğunu belirtti.Derste hocamız Cessâs’ın ahkâm âyetleriyle ilgili görüşlerini sahâbe ve tâbiîn görüşleri etrafında nasıl serd ettiğini, mezhep ihtilâflarına, tarafların delillerine geniş şekilde yer vererek nasıl muhakeme yürüttüğünü ve Hanefî mezhebinin görüşlerini naklî ve aklî delillerle savunduğunu bizimle müzakere etti.

İbn Haldun ve Tarih:

Bu derste Şehir Üniversitesi Tarih ve İnsan Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülhamit Kırmızı hocayla İbn Haldun’un tarihe bakışını değerlendirildi. Derste İbn Haldun’un bilhassa Mukaddime’nin Pirizade tercümesi üzerinden tarih anlayışının Osmanlı’ya yansıması ve İbn Haldun’un diğer İslam tarihçilerinden farklılaşan yönleri işlendi. Hocamızın eski zamanlarda tarihi yazımı ve tarih ilgisinin bir elit zümre işi iken nasıl eğitim müfredatlarının değişmez bir parçası haline geldiğini belirtmesi eski ve yeni tarih yazımı ve tarih öğretimi arasındaki farklara değinmesi dersin ufuk açıcı taraflarından sadece birisiydi.

 

30ec1900-3ed9-4a86-a1fb-4a0f8cd8bfca

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*