Başarısız Darbeye Dışardan Bir Bakış – Farhan MUJAHİD

Değerlendiren;Yalıkun MAIMATI

15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir olaya sahne olmuştur. Buna ek olarak bu girişimin, Türkiye’deki darbe geleneğinden sert bir şekilde farklılıkları mevcuttur. 27 Mayıs darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi ve 28 Şubat 1997 postmodern darbesinden farklı olarak halk, önceki darbe sürelerinde takındığı sinik, pasif ve oldu-bitti’ye yer veren tavırlarını terk  ederek, çıplak elleriyle tankların karşı­sına çıktı ve bu darbeye geçit vermedi. Bence bu Türk halkının yazdığı benzer­siz destanıdır. Vatan sevgisi ve birlik be­raberlik ruhunun ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermişti o gece yaşa­nanlar. Türkiye’de yaşayan bir Uygur olarak ben de bu cesurca direnişten de­rin bir şekilde etkilendim.

İSAR Konferansları kapsamında 15 Temmuz darbe girişimini dışardan bir bakış açısıyla tekrar okuma fırsatı bulduk, Qatar Üniversitesi’nden gelen Farhan Mujahid sayesinde. Hepimizin bizzat yaşadığı bu hain darbe girişi­mini ABD, Kanada başta olmak üzere Batı medyasının tepkisini, uluslararası örgütlerin izlediği yaklaşımları interak­tif bir şekilde gözden geçirdik. Sunum, ABD ve tüm diğer Batı ülkelerinin darbe sırasında yaptığı açıklamalar, açıklamada kullandığı kelimelerdeki incelikler ve medya üzerindeki tepkile­rini; tüm bunların yanı sıra, halkın kısa sürede geniş kapsamda ayaklanabilme­sinin nedenlerini sosyolojik ve tarihsel boyutlardan da ele alacaktı.

Kelamına kahraman ve cesur Türk mil­letine, özellikle Türk gençlerine olan saygı ve övgüleriyle başlayan Farhan Mujahid, Batı ülkelerinin özellikle de Amerika’nın darbe girişimini çok ya­kından takip ettiğini belirtti. Ardından, Amerika’daki hemen hemen tüm üni­versitelerde Ortdoğu araştırma merkez­lerinin bulunduğu, ancak Türkiye baş­ta olmak üzere İslam dünyasında Batı ya da Amerika araştırma merkezlerinin bulunmadığını, olsa da çok sınırlı ve ye­tersiz olduğunu hatırlattı. Onların bizi anladığı gibi bizim de onları anlama­mız gerektiği üzerinde durdu Farhan Mujahid.

Bir çok Avrupa ülkesinin darbe girişi­mi sırasında ve sonrasında yapan açık­lamalarını örnek vererek, Batı medya­sının iki yüzlü tutumda olduğu, darbe girişimi sırasında net ve açık bir şekilde seçilmiş Türk hükümetinin yanında ol­duğunu belirtmediğini, darbe girişimi sonrasında ise, bu bir tiyatrodur ve Er­doğan’ın oyunu olabilir gibi manipülas­yon amaçlı esassız haberler yapıldığını sert bir şekilde eleştirdi. “Kötü plan­lanmış darbe girişimi” olmadığını, ya­şanan olaylar ve yapılan saldırılar hak­kında analizleriyle beraber vurguladı. 15 Temmuz akşam saatlerinde yapılan saldırılar hakkında açıklamanın ertesi sabah saatlerinde yapılmasının maksat­lı olduğu, darbe girişimi engellendikten sonra taraf tutmanın bir anlamı olma­dığını ileri sürdü.

Sunumun son kısmında ise, Batı medya­sının ileri sürmeye çalıştığı haberlerin niye esassız olduğunu, darbe süresinde yaşanan olayları tekrar değerlendirerek tekit etti. Darbe girişiminin başarısız olma sebeplerini Türkiye’de daha önce yapılan darbelerin tesiri, halkın demok­rasiye desteği gibi unsurlarla açıklayan sunum, darbecilerin niçin desteklenme­diğinin sosyal ve kültürel mücadeleler açısından izah edilmesiyle son buldu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*