İSAR Yayınları Kuruldu

 

İlim, takva ve beyan sacayakları üzeri­ne kurulan İSAR, beyan yönünü daha da güçlendiriyor. İSAR Yayınları, vakıf bünyesinde yapılan akademik çalış­maları, vakıf mensuplarının ve diğer araştırmacıların telif ettikleri nitelikli eserleri neşrederek daha geniş kitlelere ulaştırmak hedefiyle Eylül, 2015’te ku­ruldu.

İSAR’da yayın faaliyetleri daha evvel çeşitli kurumlar ile anlaşmalı olarak gerçekleştirilmekteydi. Bu tarihten sonra neşir faaliyetleri İSAR Yayın­ları aracılığıyla yapılmaktadır. Böyle bir imkânın eğitim alanında faaliyet gösteren İSAR mensuplarının hizmeti­ne sunulmuş olması, ilmî çalışmaların hızlı ve nitelikli bir şekilde okuyucu ile buluşmasını sağlayacaktır. Bu şekilde İSAR bünyesinde yapılan ilmi çalışma­lara kalıcılık ve yaygınlık kazandırmak amaçlanmaktadır.

İSAR Yayınları bünyesinde başta İSAR araştırma grupları tarafından üretilen özgün akademik çalışmalar yayımlan­maktadır. Bu çerçevede sempozyum ve çalıştay sunumları, klasik metinler, mo­dern araştırmalar, İslami ilimler, tıp ve ahlak, Arapça öğretimi, iktisat, hukuk ve Osmanlı siyaset düşüncesi gibi alan­lara ağırlık verilmektedir. Bunlara ek olarak İSAR öğrencilerinin yüksek li­sans ve doktora tezleri de neşredilmek­tedir. Yapılan akademik faaliyetlerin bir semeresi olarak Osmanlı’da İlimler Serisi’nin ilk kitabı olan Osmanlı’da İlm-i Kelam Aralık 2016’da yayımlan­dı. Serinin diğer kitapları da aşamalı bir şekilde neşre hazırlanmaktadır.

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Gru­bu’nun süt akrabalığı ve süt bankası ile ilgili yaptığı çalıştayın bilimsel ma­kalelerini içeren Süt Akrabalığı ve Süt Bankası kitabı neşredildi. Aynı şekilde Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu’nun daha evvel yaptığı bilimsel çalışmaları ihtiva eden Hayatın Başlangıcı ve Sonu, Tıp ve Fetva ile Sağlıkta İsraf kitapları oku­yucu ile buluşmuştu. Ayrıca Arapça öğ­retimine yönelik Arapça Öğretimi Sempozyumu Bildirileri Kitabı ile Arapça Sık Kullanılan Kelimeler Sözlüğü de yayınevinden çıkan diğer kitaplar arasında yer almaktadır. Arapça hikâye kitapları ve deyimler sözlüğü çalışmaları da neşre ha­zırlanmaktadır.

İSAR Yayınları’ndan çıkan kitaplar;

Osmanlı’da İlm-i Kelâm

Âlimler, Eserler, Meseleler

Editörler: Osman Demir, Kadir Gömbeyaz, Murat Kılavuz, Veysel Kaya

Arapça Sık Kullanılan Kelimeler Sözlüğü

Yazar: M.Enes Sermini

  1. Uluslararası İstanbul Sempozyumu:

Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi

“Aydınlatma ve Parametreler” Sempozyum Bildirileri

Editörler: Ahmet Snobar, İslam Yesri, İbrahim el-Mansur, Mudar Hac Fâris

Medeniyet ve Değişim

Editörler: Kamil Yelek – M.Tahir Kılavuz

Süt Akrabalığı ve Süt Bankası

Editörler: İlhan İlkılıç – Abdullah Uçar

Şehzâde Korkud: İslamda Ganimet ve Cariyelik

Editör : A. Cüneyd Köksal

Hayatın Başlangıcı ve Sonu

Yazar : Hakan Ertin, Merve Özdemir

Tıp ve Fetva

Editör : Hakan Ertin

Sağlıkta İsraf

Editörler: Recep Öztürk, İnanç Özekmekçi, Tuba Erkoç

Türkiye’de İslam Hukuku Çalışmaları Literatürü (1928 – 2012)

Yazar : Hamdi Çilingir, M. Salih Eser

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*