Kur’an ve Sünnet Birlikteliği – Raşit KÜÇÜK

Değerlendiren; Yasin YILDIZ

 

İSAR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük’ün “Kur’an ve Sünnet Birlikteliği” konferansı geçtiğimiz gün­lerde? İSAR çatısı altında gerçekleş­tirildi. Hocamız öncelikle “Kur’an ve Sünnet Birlikteliği” başlığını seçtiğini açıklayarak sözlerine başladı.

Kur’an-ı Mübin’in ve Sünnet-i Ne­bevî’nin birlikteliğini vurgulayarak Sünnet’in tarifini, kapsamını ve öne­mini fakih, muhaddis ve kelam ulema­sına göre açıklayan hocamız, Kur’an-ı Kerim’den Rasullullah’ın (s.a.v) Allah indindeki yüce makamını dile getirerek ondaki itaatın son derece önemli oldu­ğuna dikkat çekmiştir. Bu bağlamda Rasulullah(s.a.v) mübarek sözlerinden ve İbn Teymiye gibi büyük âlimlerden de örnek vererek konuyu son derece açık ve net bir üslupla dile getirmiştir. Açıklamış olduğu Allah Resûlü’ne ita­at konusu sebebiyle Sünnetin tam ma­nasıyla ne anlama geldiğini ve bizim, Allah Resûlü’nün hangi hal ve hareket­lerine iman edip uymamız gerektiğini açıklamıştır. Allah ve Resûlü’ne imanın önemini Kitab-ı Mübin’den örnekler vererek nebi ve resûl kavramlarını açık­lamış ve hiçbir şekilde Allah’a ve onun nebilerine karşı, muhalif olunmaması gerektiğini, aksi takdirde Kur’an’dan örnekler vererek, muhaliflerin akibetle­rinin acı ve kötü olacağını bildirmiştir. Son olarak kıymetli hocamız Rasulul­lah’ın (s.a.v) görevlerini ve bu bağlam­da Sünnet’in önemini özellikle Kur’an ve Sünnet birlikteliğinin önemini vur­gulayarak konferansını sonlandırmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*