Osmanlı’da İlm-i Fıkıh Sempozyumu

6 Haziran 2017 Yayın Kurulu 0

Değerlendiren;Hüseyin Sağlam İstanbul Araştırma ve Eğitim Vak­fı (İSAR) tarafından düzenlenen Osmanlı’da İlimler Sempozyumu dizisinin ikincisi olan “Osman­lı’da İlm-i Fıkıh: Âlimler, Eser­ler ve Meseleler” isimli program, […]

Mülteciler ve Sağlık Sempozyumu

6 Haziran 2017 Yayın Kurulu 0

Değerlendiren; Orhan Önder İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) Tıp ve Ahlak Çalışma grubu­nun Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 15-16 Ekim 2016 tarihinde düzenlediği […]

Tıpta Büyük Veri Çalıştayı

6 Haziran 2017 Yayın Kurulu 0

Değerlendiren;Fatih Tugay Devran Big data düşüncesi astronomi, peraken­de satış, arama motorları, politika gibi alanlarda kullanılagelmiştir. Bilgiler sa­nal ortamlarda kayıt altına alınmakta, çeşitli aplikasyonlarla bazı merkezlerde […]

Arapça Öğrenci Sempozyumu

6 Haziran 2017 Yayın Kurulu 0

Değerlendiren;Abdullah Deni6 İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı 2. sınıf öğrencileri, Arapça eğitimlerini ta­mamlamak üzere 2015-2016 yaz döne­minde Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Qasıd Enstitüsü’ne gittiler. Basın […]

Sosyalin Bilimi Olur Mu? -Alim Arlı

6 Haziran 2017 Yayın Kurulu 0

Yazan;Abdullah Enes Tüzgen İSAR ihtisas seminerlerinin “Sosyal Bilim Konuşmaları” serisinin ilk ko­nuşması, “Sosyalin Bilimi Olur Mu?” başlığıyla Alim Arlı’nın sunumuyla gerçekleştirildi. Konuşmasına öncelikle sosyal bilim […]

Özbekler Tekkesi Sohbetleri

6 Haziran 2017 Yayın Kurulu 0

İSAR İhtisas Merkezi olarak kullanılan Özbekler Tekkesi’ni daha yakından ta­nıyabilmek ve mekândaki neş’eye nü­fuz edebilmek maksadıyla tertip edilen Özbekler Tekkesi Sohbetleri, Mart ve Nisan aylarında […]