Arapça Öğrenci Sempozyumu

Değerlendiren;Abdullah Deni6

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı 2. sınıf öğrencileri, Arapça eğitimlerini ta­mamlamak üzere 2015-2016 yaz döne­minde Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Qasıd Enstitüsü’ne gittiler. Basın Arapçası, Arap Edebiyatı ve Klasik Arapça gibi çeşitli dersleri ala­rak İSAR’da iki sene boyunca devam ettikleri Modern Arapça eğitimini Ür­dün’de tamamladılar. Burada bulun­dukları süre zarfında Ürdün kültürü ve toplumu ile alakalı hazırladıkları araştırmalarını ve yürüttükleri proje­lerini birer sunum haline getirdiler. “Ürdün’de Telif Hakkı”, “Ürdün Top­lumunda Zekatın İktisadî Rolü” gibi konulardan “Ürdün’de Tıbbî, Fıkhî ve Hukukî Olarak Kürtaj”, “Japonya’nın Yardımları ve Ürdün Toplumunun Kalkınması” konularına kadar geniş bir yelpazede araştırmalarını gerçek­leştiren öğrenciler, hazırlamış oldukları araştırmalarını 10 Aralık 2016 tarihin­de İSAR konferans salonunda takdim ettiler.

Muhtelif üniversitelerin farklı bölümle­rinde eğitim gören öğrenciler araştırma konularını seçerken topluma daha çok karışabilecekleri, halkla iletişim kurabi­lecekleri ve Ürdün’ü daha iyi tanıyabi­lecekleri alanlara öncelik verdiler. Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi yük­sek lisans öğrencisi Ali Hiroaki Kawa­nishi “Japonya’nın Yardımları ve Ür­dün Toplumunun Kalkınması” başlıklı tebliğini sundu. Ürdün Kalkınma Ba­kanı’nı makamında ziyaret ederek bu konuda bilgiler alan Kawanishi, araştır­masına yardımcı olacak çeşitli kurum­ları da ziyaret ederek projesini tamam­ladığını ifade etti. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümü öğrencisi Abdullah Deniz, “Ürdün Toplumunda Zekatın İktisadi Rolü” başlıklı araştır­masını takdim etti. Zekat alan hayır kurumlarını ziyaret ettiğini belirterek, buradaki çalışmaları ve zekatın önemi­ni incelediğini dile getirdi. Ürdün Üni­versite’sindeki İslam İktisadı üzerine çalışan hocaları da ziyaret ettiğini be­lirten Deniz, sunumu böylece tamamla­mış oldu. “Ürdün’de Albani Medresesi­nin Yeri, Etkisi ve Fikirleri” başlığıyla sunumunu gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi İslami İlim­ler öğrencisi Abdullah Mahmut İplik, bu konuda araştırmasına yardımcı olabilecek medreseleri ziyaret edip, bu­radaki görevlilerden projesiyle alakalı ayrıntılı bilgileri aldığını ifade etti. “Ür­dün’de Telif Hakkı” başlıklı sunumu­nu gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Enes Bay­rak, araştırmasını tamamlamak için Arapça makaleler okuduğunu, halktan farklı kesimlere bu konuda sorular sor­duğunu ve Ürdün’de resmi olarak telif hakkının nasıl işlediğini araştırdığını ifade etti. “Ötenazi ve Ürdün Halkının Görüşü” başlığıyla sunumunu yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Mustafa Rahmi Koç, halkın farklı kesimlerine ötenazi ile alakalı sorular sormak için anketler hazırladığını ve bu konuda araştırma­larını tamamladığını belirtti. Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi Ömer Faruk İlgezdi, “Ürdün Halkının Laiklikle Alakalı Görüşleri” başlığı al­tında hazırladığı sunumu takdim etti. Toplumun bu konudaki eğilimlerinin nasıl şekillendiğini ve Ürdün devlet ya­pısını açıklayan İlgezdi, halkın laikliğe genel olarak bakışını tahlil ettiğini ifade etti. Marmara Üniversitesi Tıp Fakülte­si öğrencisi Orhan Önder, “Ürdün’de Tıbbi, Fıkhi ve Hukuki Olarak Kürtaj” başlıklı tebliğini sundu. Araştırmasını yürütürken hastaneleri ziyaret ettiğini belirten Önder, halkın bu konudaki gö­rüşleri almak için de anketler yaptığını ifade etti. Son olarak Boğaziçi Üniver­sitesi sosyoloji bölümü öğrencisi Mah­mut Esad Tamer “Mültecilerin Psiko­lojisindeki Olumsuz Etkiler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sunum yapan öğrencilerin Arapça araştırma yapma becerilerinin gelmiş olduğu seviye ve dile hakimiyetleri katı­lımcılar tarafından takdirle karşılandı. Arapça öğrenci sempozyumuna İSAR hocaları ve öğrencilerinin yanı sıra pek çok misafir de iştirak etti.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*