II. ULUSLARARASI İSTANBUL SEMPOZYUMU Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi Aydınlatma ve Parametreler

Değerlendiren;Akın İşleme

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) öncülüğünde İstanbul Büyük­şehir Belediyesi ve Üsküdar Belediye­si’nin katkılarıyla “Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi / Aydınlatma ve Pa­rametreler” başlığı altında düzenlenen II. Uluslararası Arapça Sempozyumu, 8-9 Ekim 2016 tarihlerinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçek­leştirildi. Arapça öğretimi alanında farklı ülkelerden pek çok uzman ve akademisyenin katılımıyla gerçekleşti­rilen sempozyum, iki gün boyunca aka­demisyen ve araştırmacılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Sempozyumun birinci günü, ilki açılış oturumu da dahil olmak üzere üç otu­rum gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını eski başbakan yar­dımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler yaptı. Ardından İSAR Yönetim Kurulu Baş­kanı Prof. Dr. Raşit Küçük ve İSAR Yö­netim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Şentürk’ün açılış konuşmala­rını yapmalarıyla birlikte açılış oturu­mu sona erdi.

Açılış oturumunun ardından sempoz­yumun özel davetlileri olan Prof. Dr. Mehdî el-Ûş, Prof. Dr. Abdulazîz el-U­saylî, Dr. Bû Necme ve Dr. Muham­med el-Haverî’nin Arapça öğretiminin teknik ve yöntem açısından geliştiril­mesi konularında hazırlamış oldukları sunumları sempozyum özel davetlileri için yapılan oturumda sundular. İlk günün son oturumu, başkanlığını Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar’ın yaptığı “Öğretim Stratejileri ve Değerlendiril­mesi” başlığı altında gerçekleştirildi. Bu oturumda dünya standartlarınca belirlenen eğitim ve öğretim stratejileri­nin Arapça özelinde değerlendirilmesi yapıldı. İlk günkü oturumların ardın­dan dinleyenlerin de aktif bir şekilde katıldığı ve konuşmacı olarak sempoz­yumun özel davetlilerinden olan Prof. Dr. Mehdî el-Ûş ve Prof. Dr. Abdulazîz el-Usaylî’nin bu alandaki bilgi ve tecrü­belerini katılımcılarla paylaştıkları bir çalıştay düzenlendi.

İkinci gün ise iki oturum ve ardından bir çalıştay gerçekleştirildi. Başkanlığı­nı Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın yaptığı ilk oturum­da dört dil becerisi olan okuma, yaz­ma, dinleme ve konuşma becerilerinin Arapça açısından öğretilmesi konuları ele alındı. Bu oturumda daha çok dört dil becerisinden biri olan konuşma be­cerisinin geliştirilmesi ve Arapça öğ­renenlerin bu noktada karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri üzerine duruldu. Bu bağlamda özellikle de Türk öğrenci­lerin Arapça konuşma noktasında yüz yüze kaldıkları sorunlar ve bu sorun­lara yol açan etkenler üzerinde durula­rak bu sorunların çözümü için teklif ve önerilerde bulunuldu.

Günün son oturumu olan “Dilsel ve Kültürel Yeterlilikler” isimli ikinci otu­rumun başkanlığını ise Prof. Dr. Hak­kı Suçin yaptı. Bu oturumda kültürel yeterliliğin dil öğrenimindeki etkisi ve bu etkinin aktif bir şekilde kullanımı yapılan sunumlarda ele alındı. Bu otu­rum kapsamında gramer konularının, anlam temele alınarak öğretimi de ele alınan önemli konulardan biriydi. Araştırmacılar sunumlarında gramer merkezli dil öğretiminin dil öğrenimini geciktirdiğini ve dünya çapında uygula­nan yöntemlerde gramerin ikinci plan­da olduğunu vurguladılar. Oturum so­ru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Bu iki oturumun ardından Dr. Bû Nec­me’nin “Münazara Yoluyla İleri Seviye Öğrencilerin Dinleme Becerilerinin Uygulamalı Olarak Öğretimi” ve Dr. Hidayet Hidayet İbrahim’in “Dört Dil Becerisi Öğretiminde Yeni Bir Strateji” başlıklı konuşmaları kapsamında bir çalıştay düzenlendi. Dinleyenlerin so­ru-cevap biçiminde katıldıkları çalıştay­da dil öğreniminde dinlemenin önemi ve öğrenci merkezli eğitim sistemleri­nin dil öğreniminde daha etkili olduğu hususuna dikkat çekildi.

Başkanlığını Ömer Faruk Korkmaz’ın yaptığı kapanış oturumunda İSAR’a Arapça öğretimini merkeze alan bir sempozyumun düzenlenmesine öncü­lük etmesinden dolayı teşekkür edildi. Konuşmaların ardından sunum yapan katılımcılara plaketlerinin verilmesiyle birlikte program son buldu.
8

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*