İSAR TEZ SUNUMLARI – VI Eski Elitler Dönüyor: Kruşçev ve Menderes Dönemlerinde Siyasal Liberalleşmenin Sonu – M. Tahir KILAVUZ

Yazan;Musab Yılmaz

İSAR İhtisas Birimi tarafından akade­mik diyaloğu geliştirmek amacıyla baş­latılan “İSAR Tez Sunumları” başlıklı konferans serisinin altıncısı M. Tahir Kılavuz’un yüksek lisans tezi ile hayata geçirildi. İSAR’ın ilk öğrencilerinden olan M. Tahir Kılavuz, Koç Üniversite­si’nde tamamladığı yüksek lisansı son­rasında University of Notre Dame’de doktora çalışmasına başlamış ve hâlen akademik eğitimini aynı üniversitede sürdürmektedir.

Kılavuz, tez sunumunda Türkiye ve Rusya (SSCB)’daki demokratik geliş­melerden ve bilhassa Menderes döne­mi ile Kruşçev dönemi özelinde bu iki ülkenin siyasal liberalleşme süreçlerin­den bahsetti. Türkiye ve Sovyetler’deki siyasal liberalleşmenin nasıl başladığı ve sona erdiği konusu üzerine yoğunla­şan tez, dört bölümden oluşmaktaydı. Konuşmasına çalışmasını dayandırdığı metotları açıklayarak devam eden Kıla­vuz, bu dönemleri etkileyen ekonomik ve uluslararası faktörlerden ve ortaya çıkmış olan elit kesimin bulunduğu pozisyondan bahsederek Türkiye öze­linde Menderes dönemindeki siyasî elit kesimin değişimini, meclisteki veriler­le açıkladı. Eldeki veriler ışığında De­mokrat Parti iktidarı öncesi meclisteki çoğunluğu elit bürokrat ve eski asker sınıfı oluştururken, 1950 sonrası bu du­rumun büyük oranda değişerek artık mecliste çoğunluğun avukat, işadamı vb. insanların oluşturduğu gözlemleni­yordu. Eski elit kesimin yaşadığı bu güç kaybı, Türkiye örneğinde 27 Mayıs ihti­laline, SSCB’de ise Kruşçev’in zorunlu bir şekilde emekliliğe sevk edilmesine sebebiyet verecekti.

Yüksek lisans tez sunumunun sonun­da M. Tahir Kılavuz, İSAR İhtisas Bi­rimine bu güzel organizasyonu tertip etmelerindan ötürü teşekkür etti. Din­leyicilerin sorularının cevaplanmasıyla birlikte sunum nihayete erdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*