İslam Medeniyet Değerlerimiz – Hasan Kamil YILMAZ

Yazan;Muaz Enes Bilmen

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâ mil Yılmaz’ın katılımıyla 26 Şubat 2017 tarihinde İSAR’da “İslam Medeniyet Değerlerimiz” isimli konferans gerçek­leştirildi.

İslam’ın kitapla beraber hikmetin de verildiği bir inanç olduğunu ve bu ifa­dede hikmete vurguda bulunulduğu meselesini hatırlattı. Hikmetin vuku bu­lan şeylerin arasındaki esrarı keşfetmek olduğunu ve bunlarla meşgul olunduğu vakit insanın hayatı okuması ve hayata bakmasının daha bir coşkulu olacağı ve imanımızın daha mutmain bir seviyeye gelebileceğini sözlerine ekleyerek hik­metin öncü rolüne dikkat çekti.

Ebedî risâlet ise Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bize öğrettiği dinin değişmez sa­biteleri olduğunu ve bu değerlerle haya­tımızın anlam kazandığını belirtti.

Diğer bir nokta olan insanî merhamet hususunda ise Allah’ın hem besmele âyetinde hem de daha birçok âyette merhameti öne çıkarttığı noktası üze­rinde durdu ve İslam’ın özünün bir merhamet toplumu tesis etmek oldu­ğunun altını çizdi. Nisa Sûresi’nde yer alan “Ey Resûlüm! Biz seni ancak âlem­lere bir rahmet olarak gönderdik” âyeti ile Allah’ın Hz. Peygamber’i merhamet toplumlarının kurulması için gönderdi­ğini zihinlerde tazelemeye çalıştı.

Ebedî risâlet ise Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bize öğrettiği dinin değişmez sa­biteleri olduğunu ve bu değerlerle haya­tımızın anlam kazandığını belirtti.

Diğer bir nokta olan insanî merhamet hususunda ise Allah’ın hem besmele âyetinde hem de daha birçok âyette merhameti öne çıkarttığı noktası üze­rinde durdu ve İslam’ın özünün bir merhamet toplumu tesis etmek oldu­ğunun altını çizdi. Nisa Sûresi’nde yer alan “Ey Resûlüm! Biz seni ancak âlem­lere bir rahmet olarak gönderdik” âyeti ile Allah’ın Hz. Peygamber’i merhamet toplumlarının kurulması için gönderdi­ğini zihinlerde tazelemeye çalıştı.

İSAR’ın, medeniyet hareketinde önem­li bir yeri olduğuna dair samimi kana­atleri ile İSAR ve benzeri vakıfların İslam medeniyet değerlerinin inşasın­daki önemine dair düşüncelerini ifade ederek söze başlayan Yılmaz, İslam’ın medeniyet değerlerini ezelî hikmet, ebe­dî risalet, insanî merhamet ve evrensel adalet şeklinde dört ana başlık atlında toplayarak konuşmasına giriş yaptı.

Yılmaz, DAEŞ gibi terör eğilimindeki gruplar ve inhirafa uğramış söylemle­re sahip toplulukların hatalarının bu dört ana değeri kaybetmeleriyle doğ­rudan ilişkili olduğu hususuna temas etti.

İstanbul Müftüsü

Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, İslam’ın özünün bir merhamet toplumu tesis etmek olduğunun altını çizdi.

Son olarak da evrensel boyutta adalet başlığına değinen Yılmaz, adalet ile eşitliğin ayrı şeyler olduğunu, her za­man eşit olanın adil demek olmadığını belirttikten sonra adaletin tanımının “Hak eden insana hak ettiği kadar ver­mek hak etmeyene ise bir şey verme­mek” şeklinde olduğunu sözlerine ek­ledi.

İstanbul Müftüsü Hasan Kâmil Yıl­maz, sözlerini bu esasların tekrardan ikame edilmesi ve şuurlu insanların ye­tişmesi temennileriyle noktaladı.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*