2017 İSAR Mezuniyet Töreni

 

2017 İSAR Mezuniyet Töreni, 27 Ka­sım 2017 Cuma günü Bağlarbaşı Kong­re Merkezi’nde gerçekleştirildi.

4 yıllık temel eğitim programını ta­mamlayarak çeşitli alanlarda ve ülkeler­de akademik eğitimlerini sürdürmekte olan öğrenciler, en son içinden geçtikle­ri bu ilim serüvenini izhar eden mezu­niyet belgelerini, İSAR’ın kuruluşunda ve yükselişinde büyük emeği olan Hay­rettin Karaman, Raşit Küçük, Recep Şentürk, Mürteza Bedir, Erol Özvar ve diğer kıymetli ilim adamlarının ellerin­den bizzat teslim aldılar.

Program 18:00’da ikram ile başlayıp ak­şam namazının ardından Kur’an tilave­tiyle devam etti. Programın ilk konuş­masını yapan Recep Şentürk, İSAR’ın amaç ve gayesini dile getirdikten sonra temel eğitim programını bitiren ilim talebelerinden beklentilerinin ne denli yüksek olduğunu ifade etti.

Ardından İSAR Vakfı Genel Koordina­törü Mürteza Bedir, İSAR’ın kurulu­şunda tesis edilen vizyon ve misyonun neler olduğu üzerinde durarak bu he­deflerin bugün somutluk kazanıp haya­ta geçirilebilmesiyle duyduğu mutlulu­ğun tarifsiz bir his olduğunu belirtti.

Mürteza Bedir’den sonra, İSAR’ın kurulmasında ve vizyonunun oluş­turulmasında pek çok emekleri olan Hayrettin Karaman ve Raşit Küçük ko­nuşmalarını gerçekleştirdiler.

Selamlama konuşmalarının son faslın­da ise sözü 2017 İSAR mezunları adına Muhammed Bedrettin Toprak ve Hü­seyin Emre Sayıcı alarak salondakiler tarafından övgüyle karşılanan konuş­malarını gerçekleştirdiler. Bedreddin Toprak, İSAR’ın hem zaman hem de etki olarak hayatında ne kadar önemli bir yere tekabül ettiğinden ve bu yol­da yaşadığı güzel anıların heybesinde her zaman saklayacağı birer mücevher olduğundan bahsetti. Toprak’tan son­ra sözü alan Hüseyin Emre Sayıcı da İSAR’ın, öğrencilere neler kattığından

ve nasıl bir idealle yola devam ettiğin­den bahsetti.

Konuşmalardan sonra yine İSAR me­zunlarından biri olan Abdullah Şahin tarafından, mezunların İSAR serüven­lerini, bu serüvende karşılaştıkları olay­ları ve bu olaylardan geriye kalan hatı­raları yâd etmek gayesiyle çekilen kısa film gösterime sunuldu.

Programın son kısmında öğrenciler üze­rinde pek çok emeği bulunan, İSAR’ın mütevelli ve akademi kademesinde yer alan hoca ve gönül dostları tarafından İSAR Vakfı Mezuniyet Belgeleri mezun öğrencilere takdim edildi.

Kapanış kısmında 2017 mezunlarından Mehmet Öncel yönetimindeki İSAR Mûsikî Cemiyeti tarafından hüzzam ilahilerden yapılan seçkiyle unutulmaz bir klasik Türk mûsikîsi dinletisi icra edildi. Dinletiyle birlikte mezuniyet programı sona erdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*