İSAR İhtisas Konuşmaları IX – Siyaset ve Din Arasında İslami Hareketler

İSAR İhtisas Konuşmaları’nın 9’uncu oturumu, Yusuf Rebâba’nin katılımy­la 18 Ağustos 2017 tarihinde Özbekler Tekkesi’nde gerçekleştirdi. Hem ha­reketli bir siyasî geçmişe sahip olması hem de aktif bir araştırmacı-yazar ola­rak Ürdün’de çalışmalarını sürdürme­si dolayısıyla İhtisas Konuşmaları’na davet edilen Rebâba, “Siyaset ve Din Arasında İslamî Hareketler” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Rebâba, Yermük Üniversitesi Arap Dili ve Ede­biyatı bölümü mezunu olup, yine aynı kürsüde doktorluk unvanını almaya hak kazanmıştır.

İslamcı hareketlerdeki din ve siyaset denkleminin ele alındığı bu konuşma­da, dinin siyasetle olan ilişkisindeki konumunun ne olması gerektiği sorunu üzerinde duruldu. Bu bağlamda dine bakış açımızın reforme edilmesi gerek­tiğine değinen Yusuf Rebâba, siyasî düzlemde asıl olan unsurun adaleti te­sis etmek olduğunu ve İslam hukukun­daki maslahat ilkelerinin çoğu zaman gözden kaçırıldığını dile getirdi.

Konuşma süresince Rebâba, bu denkle­min hâlâ tam olarak yerli yerine otur­tulamadığını ve net bir çözüme kavu­şamadığını belirterek meselelerin uzun bir dönem daha Müslümanların temel tartışma konularından biri olarak kal­maya devam edeceğini ifade etti.

Gençlik yıllarındaki siyasî tecrübeleri­ne de değinen Yusuf Rebâba, soru-ce­vap faslının ardından konuşmasını ta­mamladı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*