İSAR İhtisas Konuşmaları X – Türkiye’de Muhafazakar Düşünce

İSAR İhtisas Konuşmaları’nın 10’uncu­su, 21 Ağustos 2017 tarihinde A. Tarık Çelenk tarafından gerçekleştirildi. Bu­luşmaya zemin hazırlayan Türk Sağı­nın Düşünce Atlası adlı kitabını henüz yayımlamış olan Çelenk, dinleyenlere kıymetli çalışmasından birer nüsha ar­mağan etme alicenaplığında bulundu.

Büyük ilgiyle takip edilen konuşmada öncelikle Türkiye’nin 1950’lerden itiba­ren süregelen demokrasi tecrübesi ma­saya yatırıldı. Bu süreçte muhafazakâr olarak adlandırılan zümrenin iktidarı kolay elde ettiği, ancak elde ettiği iktida­rı sürdürecek, kurumsallaştıracak fikrî alt yapıdan yoksun olduğu kaydedildi. Türkiye’de sağ hareketlerin pratiğinde uzun yıllar yer almış ve birçok önde ge­len sima ile yakın çalışmalarda bulun­muş olan Çelenk, içinde bulundukları aksiyonla birlikte gençlik dönemlerinin en büyük eksikliğinin Türk dünyası­na, Müslüman dünyaya sunacak etkili fikirlerinin olmaması olduğuna dikkat çekti. Gördüğü bu eksikliğin onu yetiş­kinlik dönemindeki çalışmalarını yap­maya sevk ettiğine işaret etti.

Çelenk’in Türk sağı ile ilgili eleştiri­lerinden bir diğeri, Türk sağında gri alanların bulunmaması, dolayısıyla dost-düşman, hain-kahraman kar­şıtlıklarının dışına çıkılamamasıdır. Freud’un haz ve elem ilişkisi ile ilgili kuramına atıfta bulunan Çelenk, gri

alanların geliştirilememesinin kötüyü dışarıda aramaya, içerideki kötüyü dı­şarıya yansıtmaya sebep olduğunu ifa­de etti.

Son olarak dünyada yükselen popü­lizme vurgu yapan konuşmacı, bu po­pülizmden faşizm ve totalitarizm gibi akımların doğabileceği uyarısında bu­lundu. Bu noktada yapılması gereken­lerle ilgili olarak Çelenk’in önerilerinin İSAR’ın amaçları ile de doğrudan ör­tüştüğünü söyleyebiliriz. Çelenk, ülke­mizin ve İslam âleminin sorunlarına çözüm için Türk sağının âlim ve ârif yetiştirmeyi hedef olarak benimsemesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşma, katılımcıların da söze dahil olduğu soru-cevap faslının ardından ni­hayete erdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*