İSAR İhtisas Konuşmaları XI – 11 Eylül’den Trump Dönemine Amerika’da İslami Hareketler

Hadis ve İslamî ilimlerde yetkin isimlerden biri olan Dr. Jonathan Brown İSAR İhtisas konuşmaları kapsamında “Islamic Movements in the US: From 9/11 to Trump Era” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Konuşmasına Muhammed Elijah’ın oğlu­nun kurduğu camiyi göstererek başlayan Brown, Amerika’daki dinî ve sosyal de­mografi ile alakalı temel bilgiler vererek konuşmasına giriş yaptı. Amerika’daki nüfus bilgi sisteminin kaotikliği ve kar­maşıklığından dolayı hükümet düzeyin­deki resmî verilerle ülkedeki dinî gruplar ve eğilimler hakkında kesin bir bilgiye sa­hip olunamadığını, mevcut bilgilerin özel araştırma şirketlerinin verileri sayesinde elde edildiğini söyledi. Öte yandan güve­nilir araştırmalar baz alındığında Müs­lümanların Birleşik Devletler nüfusunun en fazla yüzde birlik kısmını teşkil ettiğini ve bu sayının Yahudi popülasyonundan daha az bir orana tekabül ettiğini belirtti. Bu noktada eskiden gerçekleşen Yahudi göçlerinin büyük etkileri olduğu ifade edildi.

Amerika’daki Müslümanların sosyo-ekonomik durumlarını belirterek genel bilgiler faslını tamamlayan konuşmacı, 11 Eylül olayının ABD’deki etkisini ve önemini, bununla birlikte güvenlik meselesinde nasıl bir kırılma yaşandığı üzerinde durdu. 11 Eylül sonrası Amerika’nın aldığı önlemlerden en önemlisinin Müslüman dünyadan Amerika’daki Müslüman organizasyonlara olan para akışı üzerinde tam bir kontrol sağlamak ve Müslüman yardım kuruluşu ve vakıfların kapatılması olduğunu söyledi. Bu sayede Amerikalı Müslümanların –özellikle finansal açıdan olmak üzere– önemli ölçüde uluslararası Müslüman dünyadan izole edilerek tüm bağlantılarının koparılmış olduğunu ifade eden Brown, Birleşik Devletler hükümetinin aldığı bir diğer önlemin de Müslüman organizasyon liderlerinin muhasara altına alınarak itibarsızlaştırılması olduğuna temas etti.

Bu önlemlerden sonra söylemsel anlamda ABD’de önemli bir değişikliğin yaşandığını ve bunun kasıtlı ve planlı bir şekilde yaygınlaştırıldığını belirten Dr. Brown, bunun neticesinde ise Müslümanların “iyi Müslüman” ve “kötü Müslüman” şeklinde kamuoyu gündeminde kategorik olarak iki gruba ayrılmış olduğunu kaydetti.

Son kısımda Trump döneminde ABD’deki Müslümanların 11 Eylül’den bugüne dek tecrübe ettiği çeşitli du­rumlar hakkında bilgi verilerek konuş­ma sonlandırıldı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*