İSAR Yayınlarından Neşredilen Eserler

Arapça Deyimler Sözlüğü

Editör : Ahmet Snober

Hazırlayan : Abdulkader al-Khalaf

Yayın Tarihi : Eylül 2017

Bu kitaptaki eşdizimli kelimeler, Arapçada yaygın şekilde birlikte kullanılan ve gerçek anlama sahip olan ibarelerdir. Öyle ki, kişi böyle bir terkipteki ilk kelimeyi duyar duymaz, hemen bu terkibin ikinci kısmını oluşturan diğer kelimeyi duymak ister. Ayrıca bu terkipleri kullanmak, konuşan kişinin konuşmasına güzellik ve parlaklık kazandırır. Aslen Arap olmayan bir Arapça öğrenicisinin་bu kelimeleri kendi başına bir araya getirmesi zordur. Bu yüzden terkipler aslen Arap olmayan birisinin Araplar gibi konuşabilmesine yardımcı olmaktadır. Arapça öğrenen bir kimse ziyadesiyle་kelime ezberlese de mütelazimat denilen bu ibareleri mutlaka öğrenmesi gerekir; aksi takdirde bu kişinin Arapça konuşurken ve yazarken hata ve yanlışlara düşmesi muhtemeldir.

 

 

Osmanlı’da İlm-i Fıkıh Alimler, Eserler, Meseleler

Editörler : Mürteza Bedir, Necmettin Kızılkaya, Hüseyin Sağlam

Dil : Türkçe, Arapça, İngilizce

Yayın Tarihi : Aralık 2017

İnsan davranışlarını konu edinen fıkıh་ilminin geliştirmiş olduğu teoriler, fıkıh་eserlerinde detaylı bir şekilde yer almaktadır.་Müslüman toplumların tecrübeleri་ile zengin bir muhteva kazanan bu teoriler geçmişi okumak için günümüz་insanlarına önemli veriler sunmaktadır.་Ancak bu veriler uygulamadan bağımsız་bir şekilde ele alındığında geçmişin yekpare་bir resmini elde etmek pek mümkün་olmayacaktır. Bu nedenle fıkhın ortaya koyduğu nazari bilginin pratik ile ilişkisinin tespit edilmesi önemli bir mesele haline gelmektedir. Bunun doğru bir şekilde yapılabilmesi, Osmanlı gibi devletlerin tecrübelerine yakından bakmayı gerektirmektedir. Fakat uzun bir dönem Osmanlı Devleti’nin fıkıh tecrübesi ile ilgili ciddi ilmi çalışmalar ya yapılmadı ya da yapılan çalışmalarda bu dönem genel olarak taklit çağı olarak resmedildi. Her ne kadar bu yaklaşım son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda sorgulansa da yerleşik kabulün halen etkili bir söylem olarak devam ettiğini söylemek mümkündür.

Bu eser Osmanlı fıkhını kendi bağlamında incelemeye çalışmaktadır. Bu çerçevede Osmanlı fıkhına yön veren âlimler ve eserleri üzerinde durularak Osmanlı coğrafyasında yaşayan hukukçuların fıkhi birikime yaptıkları katkılara odaklanılmaktadır. Osmanlı fakihlerinin tartıştıkları mesele ve kavramlara yer verilerek Osmanlı fıkıh tartışmalarının derinliği ve günümüze sunduğu imkânlar ortaya konmaktadır. Ayrıca Osmanlı fıkıh düşüncesinin uzandığı bölgeler üzerinde durulmak suretiyle farklı coğrafyalarda bulunan Osmanlı hukukçularının etkileşimleri incelenmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*