İslam Dünyası İşbirliği Örgütleri ve İslam Kalkınma Bankası Grubu

İSAR, 14 Ekim 2017 Cumartesi günü “İslam Dünyası İşbirliği Örgütleri ve İslam Kalkınma Bankası Grubu” baş­lıklı konferansı ile İslam Kalkınma Bankası’ndan Harun Çelik’i ağırladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluşun­dan bugüne kadar gerçekleştirilen faali­yetler ve teşkilat bünyesinde dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet göstermekte olan COMCEC, IRCICA, ICDT, ICCI gibi kuruluşlarla ilgili bilgiler veren Çe­lik, sunumu süresince İslam Kalkınma Bankası’nın ne tür işler yaptığından, hangi finansal operasyonları yürüttü­ğünden ve günümüz finans dünyasında nasıl konumlandığından bahsetti. Özel­likle kendisinin de Türkiye temsilciliği­ni yürüttüğü Uluslararası İslamî Tica­ret Finansman Kurumu’nun fonlama hacmine ve çeşitli alanlardaki finansal desteklerine dair bilgiler verdi. ITFC (Uluslararası İslami Ticaret Finans­man Kurumu) bünyesinde geliştirilen İslamî finans enstrümanlarının nasıl işlediğine değinen konuşmacı, Türki­ye’de İslam Kalkınma Bankası’nın 40 yıl içinde 10 milyarın üzerinde finans­man sağladığını kaydetti. Bunun yak­laşık 6.5 milyarını ticaret finansmanı oluştururken geri kalanının ise proje finansmanından müteşekkil olduğu ifade edildi. Proje finansmanı ve ticaret finansmanı olmak üzere iki farklı fon­lama metodunun ayrıntılarına dikkat çeken Harun Çelik, İslam Kalkınma Bankası’nın dünya genelinde destekle­dikleri projelere ve iş ortaklıklarına da değindi. Bu bağlamda kurumun genel olarak İslam dünyasında nasıl bir işlev gördüğünden ve iktisadî boyutta nasıl bir katkı ve getirisi olduğundan bahset­tikten sonra istatistikî verilerle İslam Kalkınma Bankası’nın somut faaliyetle­rine dair örnekler verdi.

Katılımcıların İslamî finans üzerine somut örneklerle nasıl faaliyetler ger­çekleştirildiğini dinleme imkanı bul­dukları konferans, soru-cevap faslının ardından sona erdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*