İslam Dünyasında Modernleşme ve Dinî Akımlar

 

İSAR İhtisas bünyesinde İslam Dün­yasında Modernleşme ve Dinî Akımlar başlıklı yaz okulu programı, alanında uzman pek çok kıymetli ismin katılımı ile 17 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasın­da Özbekler Tekkesi’nde gerçekleştiril­di. İSAR İhtisas birimi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen program, İslam dünyasının modernleşme sürecini eleş­tirel bir yöntemle ele almak ve bu sü­reçte çözüm arayışı olarak ortaya çıkan dinî akımları bütünlüklü olarak incele­meyi hedefledi.

Bu bağlamda, İslam’ın küresel bir ik­tidar odağı olmaktan uzaklaştırılma çabaları ile modernleşme sürecinin ya­kın irtibatı incelendi ve yenilik girişim­lerinin bu süreç ile irtibatı müzakere edildi. Bu süreçte bir varoluş çabasının neticesi olarak ortaya çıkan müktesebat ve temel meseleler üzerinde duruldu. Bu çerçevede İslam ümmetinin farklı bölgelerdeki tecrübeler, hem hareketler, hem de kişi ve yayınlar çerçevesinde ele alındı.

Yaz okulunun içeriği oluşturan oturum­lar, şu isim ve konular altında gerçek­leştirildi:

 • Lütfi Sunar, “Modernleşme ve Dinî Akımlar”
 • Ramazan Yıldırım, “İslamî hare­ketlerde yöntem sorunu Selefîlik ve Siyasal Tecrübe: Mısır Örneği, Nahda Hareketi ve Politik Tecrübe”
 • Vahdettin Işık, “Osmanlı Son Dö­nemi Ekseninde Çağdaş İslam Dü­şüncesinin Meseleleri (Said Halim Paşa, Elmalılı Hamdi ve M. Akif Ersoy)
 • İsmail Yaylacı, “İhvân-ı Müslimîn”
 • Serhan Afacan, “İran’da Dinî Akımlar”
 • Mahmut Osmanoğlu, “Afganistan, Keşmir ve Tacikistan’da Dinî ve Siyasî Hareketler”
 • Zaur Bekov, “Kafkasya”
 • Ziya Velisov, “Orta Asya”
 • Hilmi Özev, “Körfez Ülkelerinde Dinî Akımlar”
 • Ahmet Uysal, “Arap Bahar”
 • Emrin Çebi, “Uzak Doğuda İslamî Akımlar”
 • Nedim Çavdari, “Hint Alt Kıtasın­da Dinî Akımlar”
 • Mehmet Güney, “Türkiye’de İs­lamî Hareket”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*