Uluslararası Modernleşme, Protestanlaşma ve Selefîlik Sempozyumu

 

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) tarafından düzenlenen “Ulus­lararası Modernleşme, Protestanlaşma ve Selefîlik Sempozyumu” 22-24 Eylül tarihleri arasında İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) konferans salonun­da gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü ve İSAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Şentürk ve İstanbul Üniversite­si İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir tarafından gerçekleşti­rilen sempozyuma yurtiçinden ve yurt­dışından alanının uzmanı çok sayıda akademisyen katıldı.

Meselenin felsefî kökleri ele alınarak başlayan sempozyumda, öncelikle modernitenin ve selefîliğin İslam dünya­sında ne tür sorunlara yol açtığı ortaya konuldu. Selefî-modernist düşüncenin İslam dünyasında yol açtığı problemle­re değinilen sempozyumda dinin kutsal metin üzerinden belirli bir yöntem ol­madan anlaşılmasına dair metodolojik tartışmalara yer verildi. Bu bağlamda Yahudi ve Hıristiyan dünyanın metin merkezli anlayışlarına dair tecrübeler üzerinde duruldu.

Tarihsel süreçte İslam dünyasında se­lefîliğin ve modernizmin nasıl ortaya çıktığı üzerinde durulan oturumlarda, ön plana çıkmış isimler üzerinden gü­nümüzde literalist anlayışların nasıl bir evrim geçirdiği ele alınarak modern dönemde bu yaklaşımın İslamî ilimlere olan yansımaları masaya yatırıldı.

Üç gün süren sempozyumda icra edilen sekiz oturumun adından, genel değer­lendirme konuşmalarının yapıldığı ka­panış oturumuyla birlikte sempozyum sona erdi.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*