Ürdün Yaz Programı

İlim meclislerinde sıkça zikredilen من لم يرحل فلا ثقة بعلمه “Rıhle/seyahat etmeyenin ilmine güven olmaz” darb-ı meseli doğrultusunda, İSAR’ın dört yıllık temel eğitim programının Arapça yoğunluklu ilk iki senesini başarıyla tamamlayan öğrenciler, her sene olduğu gibi bu sene de Ürdün’ün Amman şehrinde bulunan Qasid Enstitüsü’nde pratik Arapça seviyelerini geliştirebilmek için iki aylık bir rıhlede bulundu.

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kültürel gezilerin de gerçekleştirildiği program, aynı sınıfı paylaşan öğrencilerin birbirini daha yakından tanıma imkanı elde edip uhuvvet tazelediği bir zemin oluşturmanın yanı sıra farklı milletlerle sosyal ve akademik ilişkilerin de geliştirildiği verimli bir mecranın tesisine vesile oldu. Amman’da Arapça öğretimi konusunda önde gelen kurumların ilki hiç şüphesiz Qasid Enstitüsü’dür. Eğitmenlerinin kalitesi, ders planlaması, öğrencilerin eğitim programı hakkındaki düşüncelerine oldukça önem vermesi ve pratiğe yönlendirici sosyal ödevlerle Arapça’yı gün içerisine yayması gibi etmenler dolayısıyla Qasid, benzer kurumlardan farklı bir konum arz ediyor. Bu bakımdan Qasid’ın, pek çok ülkeden öğrenciler ve bilumum Arapça öğrenme iştiyakı duyanlar için adeta bir çekim merkezi olduğunun özellikle altını çizmek gerekiyor. Tüm bunlara ilaveten, kurumun dikkat çeken bir diğer özelliği ise öğrencilerin, bilmediği ve daha önce üzerinde düşünme fırsatı bulamadığı pek çok konuda ders içerisinde yapılan müzakere ve diyalog ortamlarına bizzat dahil olması ve böylece eğitim sürecinin cazip konular etrafında daha tabii bir seyir halinde sürdürülmesi hususudur. Bu durum öğrenciyi dil içerisinde hızlı düşünmeye sevk etmekte ve dili adeta sahiplenircesine konuşmasını temin etmeye aracı olmaktadır.

Ürdün tecrübesinin bir diğer gündemi ise İSAR’ın öğrencilerden iki aylık bu eğitim süresi boyunca tamamlamasını istediği proje ödevleri idi. Ürdün toplumunu ilgilendiren herhangi bir mesele

hakkında yapılan araştırma, inceleme ve mülakatlara dayanan bu proje ödevleri, öğrencinin dil etiğimi açısından pek çok fırsat sunuyor. Konu hakkında yapılan anket ve görüşmeler, öğrenciyi toplumun içerisine sürüklemekte ve bu duruma koşut olarak öğrencinin konuşma yetisini geliştirme fırsatı sağlamaktadır. İkinci bir faydası ise farklı alanlarda lisans eğitimini sürdüren öğrencilerin birbirinden farklı araştırma konularını seçerek çevresindeki bilgi aktarımına birinci elden kaynaklık etmeleridir.

Netice itibariyle öğrencilerin pek çoğunun belki de hayatında ikinci bir kez istifade etmeye imkan bulamayacağı bu eğitim programı, öğreniciyi dil ve kültür bakımlarından bir adım daha yükseğe çıkarma noktasında önemli bir aşamayı teşkil ediyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*