III. Uluslararası Arapçanın Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Sempozyumu

İngilizce başta olmak üzere yabancı dil eğitim materyallerinin ikinci dil öğretme konusunda kaydettiği ilerleme belirgin bir şekilde gözlemlenmektedir. Arapçanın yabancı dil olarak öğretilmesi alanında çalışma yapan hemen herkesin fark ettiği gibi Arapça eğitim setlerinde takip edilen yöntemlerle diğer yabancı dillere ait eğitim setlerinde benimsenen yöntemler arasında gerek metinlerin yazılma biçimi gerek alıştırma kalıpları ve gerekse malzemenin öğrencilerin ihtiyaçlarına uygunluğu bakımından büyük farklar söz konusudur.Eğitim materyalleri arasında gözlenen söz konusu farkları masaya yatırmak, diğer yabancı dillere ait birikimlerden yeni stratejiler elde etmek ve bunları Arapçanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanabilmek amaçlarıyla İSAR Modern Arapça Birimi tarafından tertip edilen Uluslararası Arapçanın Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi başlıklı bilimsel toplantı serisinin üçüncüsünde “Yabancı Dil Eğitim Setlerinin Analizi Işığında Arapça Öğretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi” teması etrafında 10-11 Ağustos 2018 tarihlerinde bir sempozyum icra edildi. Genç eğitimci ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilen sempozyum, Arapça öğrenme ve öğretme konusunda kullanılabilecek yöntemlerin kurgulanması noktasındaki görüş ve tecrübelerin paylaşıldığı entelektüel bir diyalog ortamına ev sahipliği yaptı.

Sempozyumun tartışma eksenleri ise şöyleydi:

  • Yabancı dil eğitim setlerinde bulunan dört becerinin (okuma-dinleme-yazma-konuşma) geliştirilmesinde kullanılacak stratejilerin betimlenmesi, analiz edilmesi ve bunlardan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
  • Bu setlerde bulunan kelime, ses, dil bilgisi ve kültürel ögeler gibi dil unsurlarının geliştirilmesinde kullanılacak stratejilerin betimlenmesi, analizi edilmesi ve bunlardan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
  • Bu setlerindeki ünitelendirme biçimlerinin betimlenmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
  • Setlerde takip edilen helezonik yöntemlerin betimlenmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
  • Eğitim setlerinde sınıf aktiviteleri ile alıştırma bölümlerini geliştirme stratejilerinin betimlenmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
  • Setlerde izlenen, seviye ile uyumlu konu seçimi için kullanılacak stratejilerin ve ünite iskeletlerinin betimlenmesi ve bundan  Arapça  eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
  • Eğitim setlerinde kullanılan yardımcı teknikler ile eşlik edici materyallerin betimlenmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
  • Eğitim setlerinde takip edilen bireysel öğrenme stratejilerinin ve öğrenci özgürlüğünün boyutlarının tayin edilmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
  • Özel amaçlar doğrultusunda dil öğretme stratejilerinin betimlenmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması

Ölçme ve değerlendirme stratejilerinin betimlenmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması

Genç eğitimci ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilen sempozyum, Arapça öğrenme ve öğretme konusunda kullanılabilecek yöntemlerin kurgulanması noktasındaki görüş ve tecrübelerin paylaşıldığı entelektüel bir diyalog ortamına ev sahipliği yaptı.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*