İSAR Öğrenci Sempozyumu Din, Dil ve Toplum: Klasik Eserler, Modern Meseleler

7. İSAR Öğrenci Sempozyumu, “Din, Dil ve Toplum: Klasik Eserler, Modern Meseleler” temasıyla 29 Nisan 2018 tarihinde İSAR Fahreddin Tivnikli Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Düzenlenen önceki öğrenci sempozyumlarında da olduğu gibi bu programda takip edilen temel gaye de İSAR öğrencilerinin burada aldıkları klasik ilimler tahsili ile yüksek öğrenim kurumlarında gördükleri modern akademik eğitime dair kavram, yöntem ve problemleri bilimsel bir tebliğ halinde bir araya getirmeleri, böylelikle edinilen klasik birikimin çağdaş disiplinlerle temasa geçebilme potansiyelini yoklayarak modern disiplinlere  yeni  düşünme  imkanları kazandırabilmekti. Açılış konferansı ile başlayıp beş farklı oturumda sunulan on beş tebliğden oluşan sempozyum, değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Açılış konferansı, İSAR Araştırmacısı Ömer Said Güler tarafından “Klasik Türk Edebiyatında Şârihlerin Meslekî Konumları ve Şerhlerin İlmî Değeri” başlığı ile verildi. Konferansın ardından sempozyumun ilk oturumu, İsmail Yaylacı’nın oturum başkanlığında “Kimlik, Etnisite ve Milliyetçilik” başlığı altında gerçekleştirildi. Bu oturumda Abdullah Eren, Muhammed Yakup İnan ve Muhammet Akkuş tebliğlerini sundular. İkinci oturum ise Tuncay Sandıkçı moderatörlüğünde “Fıkıh ve Etik Açısından Güncel Meseleler” başlığı ile icra edildi. Hacı Aslan Çakal, Melih Sadık Küçüker ve Cihan  Gökdemir  sırasıyla işletme, hukuk ve tıp alanlarındaki tebliğlerini sundular. “Ürdün’de Sosyal Hayat ve Din” başlıklı üçüncü oturum ise Ahmed Snobar’ın oturum başkanlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda tebliğler Abdullah Bünyamin Türkoğlu, Furkan Kayacan ve Muaz Alemdar tarafından Arapça olarak sunuldu. Dördüncü oturum, Ercüment Asil moderatörlüğünde “Modernleşme Sürecinde İslam Dünyası” başlığı altında gerçekleştirildi. Furkan Aktaş, Yakup Muhammat ve Hamza Özen, bu oturumda 20. yüzyıl İslam dünyası hakkındaki tebliğlerini sundular. Son oturum ise Zahit Atçıl başkanlığında “Klasik Dönemde Siyaset, Tarih ve Eğitim” başlığı altında gerçekleştirildi. Hüseyin Sağlam, Arif Erbil ve Şaban Ağlar’ın sunumlarından oluşan bu oturum ile sempozyum oturumları sona erdi.

Değerlendirme oturumunda Mürteza Bedir, Erol Özvar ve Necmettin Kızılkaya sempozyum hakkındaki yorum ve görüşlerini dile getirdiler. Değerlendirmede bulunan hocalar, sunum yapanlara, öğrencilere ve dinleyicilere teşekkür ederek böylesi bir faaliyetin öneminin altını çizdiler. İlmî bir araştırma yapıp bu çalışmadan elde edilen neticeleri ilgililerle belli bir çerçeve içerisinde paylaşmanın akademik hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu vurgulanarak erken yaşlarda bu tür becerileri kazanmanın önemli bir ayrıcalık olduğunun altı çizildi.

“Düzenlenen önceki öğrenci sempozyumlarında da olduğu gibi bu programda takip edilen temel gaye de İSAR öğrencilerinin burada aldıkları klasik ilimler tahsili ile yüksek öğrenim kurumlarında gördükleri modern akademik eğitime dair kavram, yöntem ve problemleri bilimsel bir tebliğ halinde bir araya getirmeleri, böylelikle edinilen klasik birikimin çağdaş disiplinlerle temasa geçebilme potansiyelini yoklayarak modern disiplinlere yeni düşünme imkanları kazandırabilmekti. Açılış konferansı ile başlayıp beş farklı oturumda sunulan on beş tebliğden oluşan sempozyum, değerlendirme oturumuyla sona erdi.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*