Kelam-Fizik Nazariyesi Okuma Grubu

Fizik ve matematik gibi bilimsel sahalara, klasik İslam düşüncesi içerisinde genellikle filozoflar tarafından ilgi gösterildiği ve mesai sarf edildiğine yönelik yaygın bir kanaat söz konusudur. Ancak günümüze ulaşan kelam metinleri dikkate alındığında, İslam dünyasında atom, uzay, mekan, boşluk, hareket, nedensellik gibi konuları ilk defa ele almaya başlayan âlim ve düşünürlerin kelamcılar olduğu görülmektedir. Kelamcıların çalışmaları temelde teolojik eksende olmakla birlikte vahye dayalı konuları akılla temellendirip savunmaya çalışmaları, onların bilimsel ve felsefi konularla yoğun bir şekilde meşgul olmalarını netice vermiştir. Diğer taraftan kelam-fizik teorilerinin zengin ve gelişmiş yapısı, bazı kelamcıların bu türden konularda zamanlarının doğa bilimcileri olarak da ilgilendiklerini ortaya koymaktadır. Kelam-Fizik Nazariyesi Okuma Grubu, klasik dönem kelamcılarının madde, boşluk, uzay, zaman, hareket ve nedensellik gibi fiziğe dair konularda geliştirdikleri teorileri, belirlenen klasik ve modern metinler ekseninde tartışmaya açmak ve bu doğrultuda çeşitli incelemelerde bulunmayı amaçlamaktadır. Programın haftalara göre içeriği aşağıdaki gibidir:

 

 • Kelam-Kozmoloji İlişkisi
 • Kelam Bilgi Nazariyesi
 • Nitelikler ve Arazlar
 • Atomun Tanımı ve  Filozofların Cevher   Anlayışıyla   Karşılaştırılması
 • Kelam Uzay Nazariyesi
 • Boşluğun Varlığına Dair Tartışmalar
 • Atomun Özellikleri (Yer Kaplaması,  Şekli,  Algılanması,  Atomların Homojen Oluşu ve Boyutsuzluğu)
 • Atomcu Hareket Teorisi ve Nedensellik (Uzay, Zaman ve Hareketin Süreksizliği)
 • Kelam Atomculuğu ve  Ayrık/Süreksiz Geometri
 • Kelamcıların Atomların Varlığına Yönelik Argümanları
 • Kelam Atomculuğuna Yöneltilen Eleştiriler
 • Kelam Atomculuğunun Kökeni Sorunu
 • Günümüz Kozmolojisi ve  Kelam Atomculuğu

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*