Modern Şirketlerin Zekat Muhasebesi

İSAR İhtisas Seminerleri serisinde 28 Mart 2018 tarihinde Dr. Riyad Mansur el-Halefî Özbekler Tekkesi’nin konuğu idi. İki oturum şeklinde Arapça olarak gerçekleşen seminerde Dr. Riyad, modern dönemde ortaya çıkan şirketlerin zekat yükümlülüklerinin nasıl hesaplanacağı konusunu ele aldı. Riyad, günümüzde şirketlerin zekat hesaplamasının muhasebeciler tarafından yapılmakta olduğunu belirterek bu durumun söz konusu hesaplamada yanlışlıklara sebep olduğuna işaret etti. Zekat hesaplamalarının hem muhasebe hem de fıkıh ilmini gerektiren noktalar barındırması dolayısıyla hesaplamanın doğru bir şekilde yapılabilmesi için her iki alana da hakim bireylerin bu vazifeyle görevlendirilmesi gerektiğini ifade eden konuşmacı, fıkhi bilgisi olan bir kişinin temel muhasebe bilgilerini öğrendikten sonra zekat hesaplamalarını rahatça yapabileceğini kaydetti. Bu nokta merkezinde seminerin bu ilk oturumunda ana hatlarıyla modern şirketlerin muhasebe yapısı üzerinde durulmuş oldu. Seminerin ikinci oturumunda ise genel olarak zekatı verilmesi gereken mallara değinilerek modern şirketlerin bilançolarında yer alan kalemlerden hangilerine zekat borcu düşeceği belirtildi. Dr. Riyad, zekat sorumluluğunun şirket ortaklarına değil, bizzat şirkete yüklenmesi gerektiğini belirterek zekat ödemelerini şirketlerin yapmasının daha doğru olacağını ifade etti. Zekat ödemesinin şirketlerin bilançosunun aktifinde yer alan varlıklara göre hesaplanarak yapılması gerektiği belirtildi. Nitekim hem aktif hem de pasifte yer alan kalemler beraber değerlendirilerek zekat verilecek olursa bir maldan iki kere zekat verilmiş olacaktır. Dr. Riyad ayrıca bankalara yatırılan paraların mevduat sahibi için tam mülkiyet ifade etmediğini ve bu sebeple banka hesaplarında yer alan paraların zekatının bireyler tarafından değil banka tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.İki oturum halinde gerçekleştirilen program, soru-cevap faslının ardından sona erdi.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*