Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf: Âlimler, Eserler ve Meseleler

Osmanlı ilim geleneğini çok katmanlı bir anlayışla ele alarak onun hem İslami ilimler geleneğinde hem de genel düşünce tarihi bağlamındaki yerini yeniden tanımlamayı hedefleyen İSAR, Osmanlı’da ilimler serisinin üçüncüsü olarak bu sene de “Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf: Âlimler, Eserler ve Meseleler” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirdi.

Âlimler, eserler ve meselelerin ele alınıp tartışıldığı ve ilki “Osmanlı’da İlm-i Kelam”, ikincisi “Osmanlı’da İlm-i Fı- kıh” başlıklarıyla düzenlenen sempozyumların ardından bu sene de Osmanlı dönemi tasavvuf geleneğine odaklanan “Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf” isimli sempozyum, alanında uzman yerli ve yabancı birçok akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Program, ilgili ve yoğun bir dinleyici kitlesi ile aralarında uluslararası konukların da bulunduğu pek çok kıymetli ilim adamının katılımıyla üç gün boyunca devam etti. Programın selamlama konuşmalarını İSAR Genel Koordinatörü ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Mürteza Bedir, İSAM Başkanı ve aynı zamanda İSAR Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Küçük, İstanbul Müftüsü ve aynı zamanda İSAR Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Kamil Yılmaz yaptı.

Açılış konuşmasını Ahmet T. Karamustafa’nın gerçekleştirdiği sempozyumun ilk gününde; bir metni tasavvufi kılan temel unsurların neler olduğu, Osmanlı döneminde Füsûs şerhi geleneği ve Osmanlı dönemi vahdet-i vücûd tartışmaları gibi merkezî konular ele alındı. Sempozyumun ikinci gününde ise Osmanlı döneminde vahdet-i vücûd müdafaaları ve Osmanlı şeyhülislâmlarının tasavvuf literatürüne yaptığı katkılar üzerinde duruldu. Sempozyum oturumlarının ardından Hasan Kamil Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı “Osmanlı Asırlarında Tasavvuf: Kronolojik Bir Bakış” isimli bir panel gerçekleştirildi. Panelde Reşat Öngören, Necdet Yılmaz, Ramazan Muslu ve Hür Mahmut Yücer, sırasıyla 16, 17, 18 ve 19. yüzyıllarda Osmanlı toplumunda tasavvuf içerikli sunumlarını gerçekleştirdi.

Oturumlar boyunca İSAR tarafından neşredilen kitap çalışmaları da sempozyum fuaye alanında bulunan İSAR Yayınları standında satışa sunuldu. Osmanlı’da ilimler serisinin ikinci programı olarak geçtiğimiz sene icra edilen  “Osmanlı’da  İlm-i  Fıkıh  Sempozyumu”nda sunulan tebliğlerin yer aldığı Osmanlı’da İlm-i Fıkıh kitabının baskısı da bu yayınlar arasında ilgililerle buluşturuldu.

Aynı alanda İSAR Mücellithane bünyesinde bakım ve onarımı tamamlanan, Osmanlı son dönemine ait telif ve tercüme bazı eserler, “Osmanlı Matbuatı Restorasyon Sergisi” adıyla ilgililerin dikkatlerine sunuldu.

“Oturumlar boyunca İSAR tarafından neşredilen kitap çalışmaları da sempozyum fuaye alanında bulunan İSAR Yayınları standında satışa sunuldu. Osmanlı’da ilimler serisinin ikinci programı olarak geçtiğimiz sene icra edilen“Osmanlı’da İlm-i Fıkıh Sempozyumu”nda sunulan tebliğlerin yer aldığı Osmanlı’da İlm-i Fıkıh kitabının baskısı da bu yayınlar arasında ilgililerle buluşturuldu.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*