2017 İSAR Mezuniyet Töreni

7 Şubat 2018 admin 0

  2017 İSAR Mezuniyet Töreni, 27 Ka­sım 2017 Cuma günü Bağlarbaşı Kong­re Merkezi’nde gerçekleştirildi. 4 yıllık temel eğitim programını ta­mamlayarak çeşitli alanlarda ve ülkeler­de akademik […]

Palyatif Tıp ve Hayatın Sonu Sempozyumu

7 Şubat 2018 admin 0

  İnsanın madde üzerindeki egemenliğinin arttığı çağımızda tıptaki gelişmeler insa­nın hayatla ve ölümle olan ilişkisini değiştirmiştir. İnsanın ölümle savaşı, bu sava­şı sorgulatan gelişmelere sebep olmuş, […]

Suud Baharı mı Körfez Kışı mı?

7 Şubat 2018 admin 0

18 Kasım 2017 Cumartesi günü İbn Haldun Üniversitesi’nde görevine de­vam eden ve aynı zamanda Dalewera Üniversitesi’nde siyaset bilimi sahasın­da doktora eğitimini sürdüren Abdul­lah Enes Tüzgen, […]

Atölye ve Okuma Grupları

7 Şubat 2018 admin 0

İSAR’ın yıllardır devam ettirdiği atölye ve okuma grupları, 2017-2018 dönemi yoğun başvuru süreci sonrasında Kasım ayında çalışmalarına başladı. Alanlarının uzman isimleri eşliğinde gerek İSAR gerekse […]

Ürdün Yaz Programı

7 Şubat 2018 admin 0

İlim meclislerinde sıkça zikredilen من لم يرحل فلا ثقة بعلمه “Rıhle/seyahat etmeyenin ilmine güven olmaz” darb-ı meseli doğrultusunda, İSAR’ın dört yıllık temel eğitim programının Arapça […]

LİSAR Akademi 2017-2018 Dönemi

7 Şubat 2018 admin 0

LİSAR Akademi, İslamî ilimler ve sosyal bilimlere meraklı lise öğrencileriiçin İSAR desteği ile 300 yıllık tarihî bir mekân olan Özbekler Tekkesi’nde her pazar günü gerçekleşecek […]

İSAR Mensuplarının Yayınları

7 Şubat 2018 admin 0

Bir Demet Reyhân Ümmü Harâm’ın (Hala Sultan) Hâl Tercümesi Telif : Kıbrıs Müftüsü Hasan Hilmî Efendi Yayına Hazırlayanlar : İsmail Güleç & Ömer Said Güler […]