İslam Medeniyetinde Kavramlar

1 Eylül 2014 Yayın Kurulu 0

Moderatör: Murteza Bedir NASSEF MANABILANG ADIONG / Araştırmacı Uluslarası İlişkiler ve İslâmi Çalışmalarda Ulus-Devlet Kavramı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Adiong’un sunumunun temel konusu, Uluslararı İlişkiler […]

Osmanlıda Şeriat ve Kanun

1 Eylül 2014 Yayın Kurulu 0

Değerlendiren:İbrahim Ethem Ünal İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü ho­calarından Engin Deniz Akarlı, farklı kimseler tarafından farklı mânalar atfedilen “Şeriat” ve “Kanun” kavramlarını analiz ederek konuşma­sına […]

BİR KONGRENİN ARDINDAN

1 Eylül 2014 Yayın Kurulu 0

Değerlendiren:Hasan Umut Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefesi Birliği’nin Bilim ve Teknoloji Tarihi birimi bünyesinde her dört senede bir gerçekleş­tirilen Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi […]

Özbekler Tekkesi Yeniden

1 Eylül 2014 Yayın Kurulu 0

Yazan:Ömer Said Güler Üsküdar’a kimliğini veren manevi mahfiller­den yalnızca biri Özbekler Tekkesi. 1752-53 tarihlerinde, Maraş valiliği görevini yürüten Abdullah Paşa tarafından yaptırılan tekke, Nakşibendiye tarikatına […]

Acem Diyarına İlim Yolculuğu

1 Eylül 2014 Yayın Kurulu 0

Yazan:Hüseyin Örs “Acem” kelimesini Araplar, Arap olmayanlar için kullanmışken, Osmanlı bunu, Farslar için kullanmıştır. İşte Fars diyarına, İran’a yaptığım bu ilim yolculuğundan bazı anekdotları sizinle […]