Özbekler Tekkesi Sohbetleri

6 Haziran 2017 Yayın Kurulu 0

İSAR İhtisas Merkezi olarak kullanılan Özbekler Tekkesi’ni daha yakından ta­nıyabilmek ve mekândaki neş’eye nü­fuz edebilmek maksadıyla tertip edilen Özbekler Tekkesi Sohbetleri, Mart ve Nisan aylarında […]

Mukaddime Okumaları

1 Mart 2017 Yayın Kurulu 0

Değerlendiren; M.Emre TURAN Mukaddime Okumaları, öğrencilerin talebi neticesinde 2016 İSAR Yaz Prog­ramı süresince Recep Şentürk hocamı­zın gözetiminde toplamda sekiz otu­rum olarak yapıldı. Salı ve Perşembe […]

Osmanlıda Şeriat ve Kanun

1 Eylül 2014 Yayın Kurulu 0

Değerlendiren:İbrahim Ethem Ünal İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü ho­calarından Engin Deniz Akarlı, farklı kimseler tarafından farklı mânalar atfedilen “Şeriat” ve “Kanun” kavramlarını analiz ederek konuşma­sına […]

Dr. Mahmud el-Mısrî: Her Şeyde İhsan

1 Eylül 2011 Yayın Kurulu 0

Değerlendiren;Ömer Kelhüseyin Halep Külliyetü’ş-Şeria öğretim üyesi ve el-Mektebü’l-Vakfiyye Müdürü Dr. Mahmud el-Mısrî ile aynı fakültenin kurucusu ve öğretim üyesi Dr. Bilâl Sa­fiyyüddin “İhsan” konusunu farklı […]