Görsel Yok

İSAR Yurtdışı Öğrencileri Yaz Dersleri

1 Mayıs 2016 admin 0

Değerlendiren:Hasan Umut / İSAR International Öğrencisi İSAR, yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerine yönelik yaz yoğun programı düzenlemektedir. Her sene organize edilen bu […]

İSAR İhtisas Sınıfı Derslere Başladı

1 Mayıs 2016 admin 0

Cessâs’ın Ahkâmu’l-Kur’ân’ı 2015/2016 Güz Döneminde İhtisas sınıfı ilk ders olarak büyük Hanefî fakihi ve müfessiri Cessâs’ın (ö. 370/980) Ahkâmü’l-Kur’ân’nı okudu. ‘’İlk Dönem Hanefî Kaynaklarına Göre […]

Osmanlılarda İlim ve Eğitim

27 Ocak 2016 admin 0

Yazan: Halil İbrahim Görgün / İSAR Araştırma Görevlisi Osmanlılarda ilim ve eğitim meselesini konuşmak üzere 28 Ağustos 2014 Perşembe günü İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı […]

Hindistan’da İslami İlimler Eğitimi

1 Eylül 2014 admin 0

Değerlendiren:Ali Efe Selman Hüseyni Nedvi, dünyanın en önde gelen müesseselerinden biri olan Nedvetü’l-Ulema kurumunun başında bulunmaktadır. Kendi­si, Hindistan’da İslami ilimler eğitimi veren ve aynı zamanda […]