İSAR İhtisas Sınıfı Derslere Başladı

1 Mayıs 2016 Yayın Kurulu 0

Cessâs’ın Ahkâmu’l-Kur’ân’ı 2015/2016 Güz Döneminde İhtisas sınıfı ilk ders olarak büyük Hanefî fakihi ve müfessiri Cessâs’ın (ö. 370/980) Ahkâmü’l-Kur’ân’nı okudu. ‘’İlk Dönem Hanefî Kaynaklarına Göre […]

Osmanlılarda İlim ve Eğitim

27 Ocak 2016 Yayın Kurulu 0

Yazan: Halil İbrahim Görgün / İSAR Araştırma Görevlisi Osmanlılarda ilim ve eğitim meselesini konuşmak üzere 28 Ağustos 2014 Perşembe günü İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı […]