Özbekler Tekkesi Sohbetleri

6 Haziran 2017 Yayın Kurulu 0

İSAR İhtisas Merkezi olarak kullanılan Özbekler Tekkesi’ni daha yakından ta­nıyabilmek ve mekândaki neş’eye nü­fuz edebilmek maksadıyla tertip edilen Özbekler Tekkesi Sohbetleri, Mart ve Nisan aylarında […]

Özbekler Tekkesi Yeniden

1 Eylül 2014 Yayın Kurulu 0

Yazan:Ömer Said Güler Üsküdar’a kimliğini veren manevi mahfiller­den yalnızca biri Özbekler Tekkesi. 1752-53 tarihlerinde, Maraş valiliği görevini yürüten Abdullah Paşa tarafından yaptırılan tekke, Nakşibendiye tarikatına […]